Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Otec pronajal pozemky místnímu zemědělci. Otec je už dost starý, pachtovní smlouvu tedy sestavoval zemědělec. Otec podepsal, v dobré víře, že jde o slušného člověka a standardní smlouvu. Po pár letech bohužel zjišťujeme, že je smlouva proti standardu dost upravena a naprosto nevyvážená.

Jedním z ustanovení smlouvy je:   "Předkupní právo" které zde bylo ovšem upraveno na textaci : ". není oprávněn dělat žádné změny na Listu Vlastnictví, aniž by nejprve nabídnul k prodeji pachtýři". Otec se po mnoha problémech s ním rozhodl, že daruje pozemky mně, své dceři, ať vše s ním následně ukončím. Pacht na mne přechází, tedy já následně zaslala výpověď z nájmu, kterou on ovšem po půl roce napadl jako neplatnou. Jeho právník napsal, že je neplatná i darovací smlouva, a že pachtýř pozemky chce odkoupit. Dotaz tedy zní:
- je vůbec taková formulace "Předkupního práva" možná??
- převedení daru je již dávno zapsáno na katastru, lze toto zpětně napadnout?
Upozorňuji, že smlouva byla opravdu nevyvážená, krom jiného uvedeno např. že si může na pozemku budovat menší stavby atd. a v případě ukončení nájmu nikoli dle běžného, že uvede do původního stavu, ale že jsme povinni mu uhradit náklady na veškeré změny, které pachtýř udělal, a to měsíc před ukončením nájmu, jinak je výpověď neplatná. V několika místech rozstříhal oplocení, a udělal průchody na své sousedící pozemky. Prý náklady na zhotovení "branky" (??? ) mu budeme muset uhradit. Přitom jsem našla v zákoně, že ničit hrazení nájemce nesmí. Je tím myšleno i drátěný plot? Nedávno naprosto zničil hlavní bránu, když traktorem (úmyslně) netrefil do brány a zničil sloup brány (následně jej místo opravy provokativně rozřezal, aby nešel opravit).   Od všech pozemků vyměnil zámky a dal si své, od kterých odmítá vydat náhradní klíč. Má na tohle nájemce právo?? Jsou nějaké možnosti jak pacht vypovědět s okamžitou účinností?? Jsou výše uvedené důvody a schválnosti důvodem k okamžitému ukončení nájemní (pachtýřské) smlouvy? Děkuji. S pozdravem Jitka.

 

ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru je ono ustanovení o zákazu provádění změn na listu vlastnictví naprosto neurčité a neplatné a pokud by chtěl nájemce zneplatňovat darovací smlouvu z tohoto důvodu, nebude úspěšný. Vy se chovejte jako řádný pronajímatel a pokud Vám nájemce dělá škody, nechte si škody ocenit a vymáhejte je po něm. Pro ukončení pachtovní smlouvy se v tomto případě přiměřeně použijí ustanovení o nájmu, konkrétně § 2228, který uvádí, že "Užívá-li nájemce věc takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo že hrozí zničení věci, vyzve ho pronajímatel, aby věc užíval řádně, dá mu přiměřenou lhůtu k nápravě a upozorní jej na možné následky neuposlechnutí výzvy. Výzva vyžaduje písemnou formu a musí být nájemci doručena. Neuposlechne-li nájemce výzvy podle odstavce 1, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby." V daném případě tedy můžete pacht vypovědět s okamžitou účinností a pokud nájemce nevyklidí prostor, můžete se vyklizení domáhat soudně.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zneplatnění nápadně nevýhodné pachtovní smlouvy - postup
  • Pachtýř záměrně zničil oplocení pozemku a nevratně poškodil bránu - náhrada škody
  • Pachtýř (nájemník zemědělského pozemku) zamčel pozemek a majitel se na něj nemůže dostat - může to udělat?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.