Počet stránek ve webu: 43.319

předkupní právo pachtýře