Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V naší obci na okraji je kolonie řadových garáží ve vlastnictví jednotlivých lidí. Jedna garáž je evidentně nepoužívaná a náhledem na katastr nemovitostí jsem zjistila, že pozemek pod garáží má ve vlastnictví občanka USA (Lobkowicz), ale stavba jako taková, vedená i v katastru jako garáž bez ev. č. , vlastníka nemá.

Jakým způsobem mám postupovat, když chci tuto garáž užívat a chtěla bych jí do svého vlastnictví? Na koho se mám obrátit? Děkuji za odpověď, Vlasta.

 

ODPOVĚĎ:
Jsou dvě možnosti, jak může být stavba v katastru vedená:
1. Jako součást pozemku, na kterém stojí – v takovém případě musíte její užívání dohodnout s vlastníkem pozemku
2. Stavba je vedená samostatně, tzn. vlastník pozemku je odlišný od vlastníka stavby – pokud je v katastru uvedeno, že je vlastník „neznámý“, je třeba se obrátit na katastr, aby se ten pokusil dohledat vlastníka této stavby (např. v archivech), a opět následně budete potřebovat dohodu s tímto vlastníkem, dále i s vlastníkem pozemku.