Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S přítelem jsme postavili domeček, přítel jediný vlastník (2 neopominutelní dědici). Nejsme manželé. Byla nám poskytnuta rada jak bych nemusela vyplácet dědice. Jedná se o Darovací smlouvu pro případ smrti. Chtěli bychom se zeptat na podrobný popis této smlouvy. Co znamená pro dárce a co pro obdarovaného a jak tuto smlouvu sepsat. Děkuj, Milena

ODPOVĚĎ:
Darování pro případ smrti (§ 2063 a násl.) je nový institut dle NOZ a jelikož jeho právní úprava je dosti kusá a neexistuje k němu dosud žádná judikatura. Jedná se o jisté riziko jeho využití do budoucna. Nicméně ve vašem případě je darování pro případ smrti aplikovatelné, ale musíte počítat s tím, že neopomenutelným dědicům přísluší právo na povinný díl a i v případě darování pro případ smrti budete muset neopomenutelné dědice vyplácet částkou, která odpovídá jejich povinnému dílu. V daném případě bych doporučila navštívit notáře, který Vám nejlépe poradí, jak pro případ úmrtí v dané situaci postupovat, neboť notáři projednávají dědická řízení. Darování pro případ smrti má stejné náležitosti jako darovací smlouva, nicméně účinná je až v okamžiku smrti zůstavitele. Ve smlouvě je třeba vymezit předmět daru a účastníky, musí být podepsána jak dárcem, tak obdarovaným.