Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2018 jsme koupili rodinný dům s pozemkem. Na pozemku nám stojí černé stavby, které tam proslavil soused a má zde uloženy věci. Před koupí byl obeznámen se skutečností, že pozemek kupujeme a že má černé stavby zbourat, abychom si mohli oplotit náš koupený pozemek.

Souhlasil ale, uplynul rok od koupě a stavby stále stojí a on odmítá cokoliv uklidit. Poslali jsme mu s obcí několik výzev k vyklizení ale marně. Jak máme postupovat k získání našeho pozemku?
Děkuji, Dana

 

ODPOVĚĎ:
Dle zákona platí:
Stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku. Soud může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že ten, kdo zřídil stavbu na cizím pozemku, ač na to nemá právo, musí vlastním nákladem stavbu odstranit a uvést pozemek do předešlého stavu. Soud přitom přihlédne, zda k zřízení stavby došlo v dobré víře.
Pokud tedy nedošlo k odstranění těchto staveb dobrovolně, můžete se obrátit na soud, aby ten nařídil jejich odstranění. Takové soudní rozhodnutí lze následně i exekučně vymáhat.