Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

§ 2074, OZ: Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc." Bratr získal před lety značnou částku peněz na pořízení bydlení od mé matky (jediný žijící rodič), peníze ovšem získal "na ruku" bez jakéhokoliv zápisu o této skutečnosti. Za několik let později, v roce 2008 jsem dostal zase já od matky rodný domek darem s břemenem dožití matky.

Domek jsem od té doby značně zrekonstruoval, za veškeré své prostředky.
Nedávno jsem zjistil, že NOZ zavádí možnost pro dědice dárce, požadovat navrácení daru od obdarovaného. Přestože můj bratr (jako neopomenutelný dědic) tohoto času žije relativně spořádaným životem, jeho černá minulost (alkohol, drogy, krádeže.) mě nenechává zcela klidným, vlastně nikoho v rodině.
Dovedu si například představit, že bratr podstrčí kdysi v budoucnu, matce k podpisu nějaký "papírek", kterak se matka kvůli své nemoci, nemohla již obrátit na soud ve věci navrácení daru - domu s tím, že já jí v tom bránil. Potom stačí domluvit se s několika kumpány z dřívějších dob, kteří jsou ochotní křivě odpřisáhnout před soudem pro mého bratra v podstatě cokoliv a já mám na problémy u soudu zaděláno. Kdybych věděl, že s něčím takovým NOZ přijde, hledali bychom s matkou jiné formy převodu této předmětné nemovitosti.
Jestliže by se postupovalo v případě soudního sporu podle NOZ, nikoliv starého OZ (tím si nejsem jist? ), jak nejlépe postupovat, aby tyto popsané (nebo podobné) problémy nepřicházely, nejlépe ani teoreticky v úvahu?
V případě, že by bylo nutné sepsat nějaký dodatek darovací smlouvy, není to problém. Matka se díky Bohu, doposud těší dobrému zdraví a je věci nakloněná. Jaké mám tedy možnosti?
Děkuji, Petr

 

ODPOVĚĎ:
Vaše obava je skutečně pouze v teoretické rovině. Odvolat dar lze pouze pro nouzi nebo pro nevděk. Pokud se obáváte, že bratr by žádal navrácení daru pro nevděk, muselo by být skutečně prokázáno, že jste se k matce choval tak hrubě, že takové jednání je v rozporu s dobrými mravy. Dle judikatury nestačí jednorázové jednání, ale mělo by se jednat o jednání déletrvající. Výpovědi svědků většinou nestačí. Dále by ještě také muselo být prokázáno, jak jste měl matce - dárci - bránit v odvolání daru. Žádná následně sepsaná listina Vaši jistotu neposílí, nicméně pokud vůči matce nespácháte žádný trestný čin nebo opakovaný přestupek, nemusíte se odvolání daru i po matčině smrti obávat.