Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodinný dům vlastní tři podílníci, a to jeden 42 %, druhý 42% a třetí 16 %. Podílník se 16% má v domě zřízené věcné břemeno (služebnost) bydlení, a to v přízemní části domu, cca 90 m2. V patře bydlí podílník se 42 % podílu (cca 90 m2). Další podílník se 42 % v domě nebydlí (nemá kde). Podílník s věcným břemenem (služebností) bydlení, hradí dle smlouvy o zřízení věcného břemene pouze podíl na energiích a vodě. Kdo bude hradit daň z domu, pojištění, revize, opravy, výměnu kotlů a dalších věcí, které souvisejí s chodem rodinného domu. Podílník který v domě nebydlí, nepobírá žádný poplatek za to, že jeho podíl je užíván bezplatně. Děkuji, Teodor.

ODPOVĚĎ:
Všechny poplatky související s provozem domu mají povinnost podílníci hradit dle velikosti svých podílů. S ohledem na velikost svých podílů mají také právo po sobě navzájem chtít nájemné, to by se týkalo zejména podílníka, který v domě nebydlí. Energie samozřejmě hradí ten, který je spotřebovává, ale všechny ostatní náklady jako daň, revize, pojištění, jsou povinni všichni hradit dle velikosti svých podílů.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Dům ve spoluvlastnictví - kdo platí daň z nemovitosti, pojištění, opravy, výměny kotle, revize zařízení