Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Bydlíme v domě patřícím bytovému družstvu a část bytů je převedena do osobního vlastnictví. Společenství vlastníků zatím založeno nebylo. Dům byl zkolaudován v roce 1991. Záhy poté koupila firma, která dům (a domy v okolí) stavěla, pozemky pod domy a kolem domů vč. přístupových komunikací. Bytové družstvo se s vlastníkem nedohodlo na prodeji pozemků. Firma časem skončila v konkurzu, ale ještě předtím stihla pozemky prodat jiné firmě. Správkyně konkurzní podstaty prodej pozemků jiné firmě napadla. A až do jara 2009 se táhly soudní spory o určení vlastnictví pozemků. Vyhrála správkyně konkurzní podstaty, která pozemky na podzim 2009 za neprůhledných okolností prodala další firmě - současnému vlastníkovi.
Současný vlastník nám nabízel nejprve pozemky k odkoupení, ale hned na další schůzce otočil a nabízí pouze pronájem pozemků.

1. Nyní nám předložil dohodu o právu k přístupu k domům, podle které bychom měli za přístup k domům platit ročně ne zcela malou částku. Domníváme se, že v této situaci máme možnost vysoudit vydržení věcného břemene.
2. Vlastník zakazuje využívat parkovací místa na přístupových komunikacích, které vlastní a ke kterým chceme zřídit věcné břemeno. Je možné se proti tomu nějak bránit? Podotýkám, že jiná možnost parkování v širokém okolí není.
3. Zároveň si vymiňuje náš souhlas se změnou řešení dopravní situace. Bojíme se, aby se nestalo, že budeme souhlasit s nájmem, vlastník vybuduje jinou přístupovou komunikaci, původní zruší a tím padne možnost vydržení věcného břemene na přístup k domům, protože tuto novou jsme nevyužívali 10 let. Děkuji, Jarka


ODPOVĚĎ:
Pokud pozemky využíváte více jak deset let, tak jste již věcné břemeno vydrželi a soud tuto skutečnost jen potvrdí. Soud má ovšem možnost také věcné břemeno určit sám, tedy i v případě nové komunikace. Rozhodně doporučuji počkat se souhlasem změny dopravní situace až poté, co bude vyřešen problém přístupu k Vašemu domu, nebo současně s ním.
Pokud jde o parkovací místa, tak je situace problematická. Jde totiž o soukromý pozemek, kde vlastník může určit, jak s ním nakládat. Musím říci, že přístup k Vašemu pozemku je jedna věc, a parkování na cizím soukromém pozemku druhá. Zřizování vyhrazeného parkování patří do kompetence příslušného silničního správního úřadu. Povolení se vydá  s  předchozím  souhlasem  vlastníka  dotčené  pozemní komunikace,   a  může-li  zvláštní  užívání  ovlivnit  bezpečnost  nebo plynulost  silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie ČR.