Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme 9-ti členné družstvo, já jsem místopředsedkyně. Proti bývalému představenstvu vedeme žaloby za špatné hospodaření. Za právní služby již bylo vydáno za 1 rok 940.000 Kč a tato částka se bude dále zvyšovat. Předsedkyně odmítá tuto skutečnost sdělit členům - prý se neptají. Kromě toho žaloba je vedena proti dvěma členům bývalého představenstva, nicméně i oni jsou členové družstva.

Tyto peníze jsou z částky 2.500.000 Kč, které jsme obdrželi po pádu Sberbank. Ve stanovách čl. 52 bod 4 se říká - představenstvo má povinnost sdělit bezodkladně členům jakékoliv skutečnosti, které by měly negativní vliv na družstvo či jeho družstevníky. Předsedkyně tvrdí, že je to i názor právníka družstva - nic členům neříkat a já ani třetí členka družstva se nesmíme na právníka obracet, protože "předseda jedná navenek za družstvo! " a my tedy nemáme možnost zjistit, jaká je skutečnost. Prosíme o radu.

 

ODPOVĚĎ:
Jednání s právníkem, který zastupuje na základě plné moci bytové družstvo je interním jednáním, kdy je to právě onen právník, který v konečném důsledku jedná za družstvo navenek. Jednáním navenek se rozumí mimo zmíněné zastupování bytového družstva před soudem jednání se třetími osobami – dodavateli, úřady apod. Dotázat se zmocněného právníka se tedy může kterýkoliv zmocnitel, kterým by mělo být představenstvo jako celek – tedy i další členové představenstva.
V souladu s Vámi citovaným ustanovením je dle mého názoru povinností představenstva informovat členy družstva o použití finančních prostředků na úhradu nákladů za právní služby za předpokladu, že mohou být narušena majetková práva členů bytového družstva. Například za situace, kdy finanční prostředky vyplacené Sberbankou představují náhradu za zde dříve vložené finanční prostředky pocházející od členů družstva (tato skutečnost z dotazu nevyplývá).
Je třeba v tomto ohledu upozornit ještě na jednu rovinu, a to na zákonem danou povinnost každého člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře, kdy je každý z členů osobně odpovědný za případnou škodu způsobenou porušením povinnosti. Případná škoda by tak nebyla vymáhána pouze po předsedkyni, ale po všech členech představenstva. Tedy i (údajný) nezájem člena představenstva (byť způsobený mylnými pokyny předsedkyně) o řádné hospodaření bytového družstva může být nakonec vyhodnocen jako porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.