Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám podnájemní smlouvu na nebytové prostory, ve kterých poskytuji jako OSVČ kosmetické služby. Mám pronajaté dvě místnosti. Nyní nastala taková situace, že mi pronajímatelka brání v podnikání a to tím, že do těchto mých pronajatých prostor vstupuje a vykonává také tyto služby. Paní pronajímatelka má salon v pronájmu a já tedy v podnájmu 2 místnosti.

Dále ve smlouvě není nikde uvedeno, že se o tyto prostory budu s někým "dělit" a tímto mě tedy velice omezuje (nemám stanovenou pracovní dobu, pracuji dle objednávek). Mám smlouvu na dobu určitou do 30.6.2024. Ve smlouvě mám bod "Pronajímatel musí podnájemci zajistit nerušený výkon jeho práv". Chápu to tedy správně, že podnájemní smlouvu tímto svým chováním porušuje i přes to, že má salon ona v nájmu? Děkuji Vám. Xenie.

 

ODPOVĚĎ:
Jsem stejného názoru jako Vy. Pakliže podnájemní smlouva obsahuje Vámi citované ujednání o zajištění nerušeného výkonu podnájemcových práv, pak vzhledem k tomu, že je toto ustanovení porušováno, máte možnost vypovědět nájemní smlouvu, kdy se analogicky použije ustanovení zákona o nájmu – § 2287 „Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokrčoval. “ V takovém případě se uplatní tříměsíční výpovědní lhůta. Doporučuji však ono „rušení“ pronajímatelkou vždy nějakým způsobem zdokumentovat (fotografiemi, nahrávkami, zápisy), pro případ, že by pronajímatelka podávala žalobu na neplatnost výpovědi. Fotografie či nahrávky osobní povahy jiné osoby však nemůžete použít v jiném případě, než soudním řízení, tzv. na obranu svých práv.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.