Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych Vás poprosit o radu vzhledem k situaci, do které jsme se dostali. Jde o to, že žijeme už nějakou dobu ve třech lidech v bytě v podnájmu, kde nájem činí cca 19.000 Kč včetně energií. Dva z nás jsou studenti (já a přítel), třetí (kamarád) je pracující. Na začátku tohoto společného bydlení se kamarád nabídl, že jakožto jediný zaměstnaný bude platit větší část nájmu s tím, že my mu na nájem přispějeme každý 3.000 Kč, s čímž jsme souhlasili (později se s ohledem na inflaci nájemné zvýšilo a my se dohodli na částce 3.700 Kč za osobu).

Bohužel tato dohoda nebyla písemná prostřednictvím smlouvy, byla pouze ústní (případně je dohledatelná v našich soukromých zprávách, kde jsme se na tomto společném bydlení domlouvali). Nyní se však situace změnila – zhoršily se vzájemné vztahy mezi námi a tento kamarád chce po roce společného bydlení nájemní smlouvu vypovědět. Smlouva byla podepsána na dva roky, máme tedy ještě rok platnou smlouvu, ale rozhodli jsme se, že kamarádovi bránit nebudeme a tuto smlouvu společně vypovíme. Ovšem my dva zde jako studenti připravující se na státní závěrečné zkoušky zůstat nemůžeme, nájem je na nás příliš nákladný a není žádná cesta, kde si na něj půjčit, budeme si tedy muset hledat nové bydlení. Nicméně problémem je, že kamarád, který je překvapený zákonem danou 3 měsíční výpovědní lhůtou, nás vydírá, že pokud se s ním mezi sebou nedohodneme na dřívějším vyvázání jej ze smlouvy, tak nebude platit nájemné po dobu těch zbývajících třech měsíců. My jej samozřejmě vzhledem k nákladům na bydlení vyvázat ze smlouvy dříve nechceme. Chci se tedy zeptat, jestli by kamarád i přesto mohl nějakým způsobem obejít 3 měsíční výpovědní lhůtu (četla jsem, že pronajímatel může smlouvu ukončit okamžitě při vážném porušení této smlouvy ze strany nájemce) a hlavně, zda by bylo možné mezi sebou s kamarádem sepsat zpětně nějakou smlouvu nebo potvrzení (čestné prohlášení nebo co se v takových případech píše? ) o tom, kolik peněz jsme mu měsíčně přispívali, aby bylo v případě, že následující tři nájmy neuhradí jasné, že jej neuhradil on? Zároveň bych se chtěla zeptat, zda by v případě, kdy by byl celý případ doveden až k soudnímu vymáhání nájemného, tato písemná smlouva mezi námi měla nějaký vliv na to, jaký dluh bychom kdo museli uhradit nebo by dluh byl vymáhán rovným dílem, tedy děleno třemi bez ohledu na naši dohodu? Podotýkám, že naši část nájmu posíláme každý měsíc na bankovní účet kamaráda, který poté nájem hradí jako celek na účet pronajímatele. Co by se tedy stalo v případě, kdybychom mu naši část nájemného poslali a on nájem přesto neuhradil a tyto peníze si nechal? Předem moc děkuji za Vaše rady.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže jste v podnájemní smlouvě všichni tři vedeni jako podnájemníci, pak pronajímateli odpovídáte za platbu nájemného všichni tři tzv. solidárně, tedy společně a nerozdílně. To znamená, že pronajímatel může platby nájemného vymáhat po komkoliv z vás. Není to tedy tak, že by po každém z podnájemníků vymáhal třetinu nájemného. Pronajímatel bude požadovat uhrazení nájmu po vás, bez ohledu na to, zda se již třetí podnájemce odstěhovat či ne.
Vaše případná vzájemná dohoda by v soudním řízení o zaplacení dluhu na nájemném byla bez významu. Význam by mohla mít pouze, pokud byste vymáhali nějaký dluh po onom kamarádovi (například, že by si ponechal peníze, které jste mu zaslali na účet za účelem zaplacení nájemného). Pokud se kamarád rozhodne, že nebude po dobu výpovědní lhůty platit svou část nájemného, pak byste tyto částky mohli vymáhat, jestliže by existovala dohoda o způsobu placení nájemného. Bohužel ústní dohoda, byť snad potvrzená emailem a následným faktickým konáním v souladu s ní, nemusí pro soudní řízení postačovat.
Dále vám doporučuji již nezasílat kamarádovi na účet nájemné a toto platit přímo pronajímateli, zejména pokud se obáváte, že by si peníze ponechal.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.