Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Uzavřela jsem 14.6.2023 nájemní smlouvu, obdržela kauci a nájemníci si začali na své náklady opravovat RD (stěny, plovoucí podlahy). Ujednáno bylo i ve smlouvě, že na své náklady. Denně jsem byla naposledy nonstop na telefonu a řešila s nimi problémy, zařídila a zaplatila elektrikáře (ačkoliv ve smlouvě bylo, že jeden byt, který byl odpojen si nechají zapojit na své náklady), dala kontakt na vodaře.

Jediné co se mi nepodařilo, byli zajistit odvoz vyklizených věci po předešlých nájemnících. SMS jsme se domluvili, že jelikož mají vyklízecí firmu a dodávku, vyklidí si to sami a já jim za to zaplatím. Po 13 dnech přišli s tím, že začala téct rezavá voda a našli pod vanou 5 švábů. Odkázala jsem je na vodaře a nabídla deratizátora, kdyby se to ukázalo jako skutečný problém. Za dva dny na to mi napsali, že se v jedné obytné místnosti a na chodbě dělá plíseň a dítě jim z toho údajně kašle. Opět jsem nabídla řešení. Sdělili mi, že už mají objednaný stěhovák a chtějí vrátit do druhého dne kauci. Mají v tomto případě právo na okamžitou výpověď a vrácení kauce? Ačkoliv mi nedali ani několik dní k řešení problému (který je navíc sporný, protože ani šváby ani rezavá voda v domě nikdy nebyly...)?

 

ODPOVĚĎ:
V dotazu neuvádíte, zda byla nájemní smlouva sjednána na dobu určitou či neurčitou. V případě nájmu sjednaného na dobu neurčitou může nájemce dát výpověď bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou. U nájmu na dobu určitou pak může dát výpověď pouze při podstatné změně okolností, z nichž  vycházel při sjednávání nájmu. Tolik obecně k možnosti nájemce jednostranně ukončit nájemní vztah. Vedle toho může nájemce vypovědět nájem bez výpovědní lhůty jestliže pronajímatel neodstraní vadu ani v dodatečné lhůtě dle § 2266 občanského zákoníku. Ve vámi popisované situaci však k takové situaci nedošlo a nájemce tak nemá právo vypovědět nájem bez výpovědní lhůty. Doporučuji Vám tedy nájemcům doporučeným dopisem sdělit, že nájemní vztah dosud trvá, neboť nebyl z jejich strany řádně ukončen a jsou tak povinni nadále hradit nájemné, kdy na vrácení jistoty mají právo až po skončení nájemního vztahu. Další postup bude záviset na reakci nájemníků. Dlužné nájemné můžete posléze vymáhat i soudně, o čemž můžete již nyní nájemníky informovat. Případně můžete navrhnout uzavření dohody o dřívějším skončení nájemního vztahu (např. do konce července 2023) s tím, že například kauci započítáte na úhradu posledního nájemného. Takové řešení může být výhodné pro obě strany, kdy Vy budete mít čas na shánění nových nájemníků, zatímco budete mít červenec uhrazen. Nájemníci zase nebudou muset hradit nájemné další až čtyři měsíce (neboť výpovědní lhůta by plynula až od 1.8.).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.