Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Ráda bych požádala o informaci, kde a jak hledat/najít zákony a vyhlášky, kterými bych se mohla bránit majiteli. Navštívila jsem občanskou bezplatnou poradnu. Paní byla vstřícná s radou, ale bez odkazů na konkrétní právní formulace. V následující věci jsem údajně nevyužila účinné nástroje - ale jak toto prokázat.

Bydlím v nájmu na stejné adrese přes 40 let. Do této domácnosti se narodily dvě děti 1983 a 1987. Před cca 15 a 20-ti lety se odstěhovaly, ale ponechaly si trvalý pobyt na adrese, kde bydlím sama. Za celé roky po jejich odstěhování si majitel účtuje služby za 3 osoby, ač v domácnosti prokazatelně bydlím sama (menší byt). Tvrdí, že je to má povinnost, pokud se neodhlásí. Trvalý pobyt je ale údaj evidenční pro účely doručování, apod. a nemusí být bydlištěm /místem pobytu/. Na adresách, kde bydlí, si samozřejmě platí služby, i když tam nemají trvalý pobyt, protože tam fyzicky jsou. Dcery si platí služby tam, kde bydlí, už tady je duplicita. Na trv. bydlišti nejsou, ani by se do bytu se mnou /jedna dcera s rodinou/ nevešly.   Bylo mi sděleno, že vymáhání těchto poplatků je nezákonné /po celé roky/. Že jsem byla znevýhodněna ve prospěch ostatních partají. Cítila jsem to stejně, ale majitel trval na svém, že je to povinnost, jinak se máme odhlásit a vystěhovat. Tady ještě vydírání. Jedna dcera se pod tlakem již odhlásila z trvalého pobytu. Smlouvu se snažím držet. Je na dobu neurčitou, služby 500 osoba. Bojovat s ním nechci, nicméně jsem rok před důchodem a nyní končí má pracovní smlouva po letech, kdy majitel firmy ochrnul postupně po borelióze a firma bude končit. Vůbec nevím co s tím. S majitelem jsem to zkoušela řešit několikrát, sdělil mi, že se musí odhlásit, jinak budu platit i za ně. Je to vydírání. Co mohu dělat, na koho se obrátit, jak to doložit? Jak s ním jednat? Jaké jsou účinné právní argumenty, které bych mohla ve veškeré "slušnosti" použít jako nástroj? Děkuji za zprávu a informaci. Magdaléna.

 

ODPOVĚĎ:
Obecně pronajímatel nemá právo zakázat zápis trvalého bydliště v nájemním bytě nájemci či členům jeho domácnosti. Problém zde vidím v tom, že Vaše dcery již nejsou členky Vaší domácnosti a pronajímatel by tak mohl i sám na místně příslušném obecním úřadě žádat zrušení pobytu. Vůči společenství vlastníků jednotek pak má pronajímatel (vlastník bytové jednotky) povinnost hlásit počet členů nájemcovi domácnosti (§ 1177 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník), a stejně tak nájemce má tuto povinnost vůči pronajímateli - § 2272 obč. zák. Podle § 2 písm. g) bod 1. zákona č. 67/2013 Sb. , kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, se osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb rozumí nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období. Těmito službami se pak myslí zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu (viz § 3 citovaného zákona o službách).
Z výše uvedeného lze tedy dovodit, že zákon pro účtování služeb zavádí hledisko skutečného pobytu osob užívajících byt společně s nájemníkem, nikoliv hledisko trvalého pobytu. Doporučuji Vám tedy výše uvedené písemně sdělit pronajímateli (ideálně doporučeným dopisem), s tím že poplatky vybírá od odstěhování dcer neoprávněně, čímž se na Váš úkor bezdůvodně obohatil. Bezdůvodné obohacení lze vymáhat i soudně a to tři roky zpětně (vzhledem k promlčecí lhůtě). Dále pronajímateli sdělte, že od této chvíle budete platit zálohy za služby již jen za jednu osobu. Doporučuji i zařídit zrušení trvalého pobytu druhé dceři a o tomto záměru pronajímatele informovat. Závěrem ještě zmíním, že záleží také na nastavení obecních místních poplatků, kdy hlediskem např. pro svoz komunálního odpadu může být trvalé bydliště a je pak nutné na obci dokládat, že poplatek je hrazen v jiné obci. I proto je vhodné, aby dcery u vás trvalý pobyt již hlášen neměly.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.