Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1/2011 jsem uzavřel nájemní smlouvu na 1 rok a ta byla do konce roku 2013 prodlužována dodatky ke smlouvě. Od roku 2014 jsem platil nájemné i služby půlročně resp. čtvrtletně předem a dodatky jsem již neřešil. Každý rok v lednu mi přišel poštou nový evidenční list s navýšením, což jsem akceptoval a vše řádně platil (20014 - 2023).

Nájemné mám předplaceno do června 2023. Nikdy jsem nebyl neplatič, ani jsem neporušil občanské soužití. Důvodem v dopise od advokátní kanceláře je důvod, že užívám byt bez právního důvodu. V lednu 2023 mi nový majitel bytu navrhl novou nájemní smlouvu, kterou jsem odmítl, jelikož byla pouze na 6 měsíců a nutnost podepsat i notářský zápis.   Celou dobu jsem byl v dobré víře že nájemní vztah je platný a vše řádně platil. Jedná se o nadnárodní firmu a v průběhu mého 13-ti letého nájmu je to třetí majitel.   Předchozí dva majitelé novou smlouvu nepožadovali - zřejmě kvůli mé dobré platební morálce. Mám podat k soudu návrh na určení platnosti nájemního vztahu? Počkat na žalobu ze strany pronajímatele? Jaký mám zvolit postup abych mohl v bytě nadále zůstat a užívat jej. Děkuji za odpověď. S pozdravem Gabriel.

 

ODPOVĚĎ:
Od 1.1.2014, tedy od účinnosti „nového“ občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. není nutné nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou obnovovat dodatkem. Podle § 2285 se smlouva automaticky obnoví na tutéž dobu, nevyzve-li pronajímatel nájemce písemně k opuštění bytu v domě tří měsíců po datu, kdy měl jinak nájem skončit (patrně proto původní pronajímatele již netrval na sepisování dodatků). Nesouhlasím tedy s tvrzením současného pronajímatele, že dochází k bezdůvodnému obohacení, zejména pak za situace, kdy řádně hradíte nájemné a zálohy za služby dle každoročně zasílaného evidenčního listu. Doporučuji si pečlivě uchovat veškeré písemnosti vážící se k nájmu a s pronajímatelem od této chvíle komunikujte již jen prostřednictvím doporučených dopisů. Pronajímateli touto formou sdělte výše uvedené, tedy proč se domníváte, že nájemní smlouva z ledna 2011 je stále platná a nedochází k žádnému bezdůvodnému obohacení z Vaší strany. Je možné, že pronajímatel to na Vás jen tzv. zkouší a žádnou žalobu se podávat nechystá. Vyčkejte tedy až na případnou žalobu pronajímatele, kdy to bude on, kdo bude muset prokazovat, že byt užíváte bez nájemní smlouvy a došlo tak k bezdůvodnému obohacení. Zde je důležité zmínit § 2237 dle kterého nemůže pronajímatel namítnout neplatnost nájemní smlouvy vůči nájemci pro nedostatek formy, kdy jinak zákon vyžaduje písemnou formu. Navíc jak jsem již uvedla, stále dle mého platí písemná nájemní smlouva z leda 2011.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.