Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Sestra se 05/22 rozvedla. Má svěřeny děti do péče (děti 15 a 16 let), rozvodem manželství skončilo, dům je a veškeré náklady jsou sestry. Dle rozvodových papírů měl manžel dům od konce 12/22 opustit dům. Výživné na děti určeno v minimální výši 3.000 a 3.500 Kč měsíčně. Sestra od rozvodu hradí veškeré náklady na chod domácnosti, energie, strava, děti atd.

Manžel nepřispívá nic ani dům, ani děti. Jediný pozitivní bod celého půl roku bylo, že si bývalý manžel odhlásil trvale bydliště. Nyní je situace, kdy již dle dohody u soudu a potvrzení rozvodové dohody soudu neměl bydlet v domě. Napětí se stupňuje, dochází k situaci že je každý den zde a pokud přijde řeč na možnosti stěhování nebo stran placení výživného uchyluje se k citovému vydírání (bohužel i před starším synem) sestře vyhrožuje, že on jako bývalý manžel nikam nepůjde, že to se tady raději oběsí nebo že zapálí celý dům. Celý proces tedy začíná být bludný kruh. Vlastně sestru vydírá a bydlí i stravuje se zcela zdarma. Sestra pracuje, finančně i mentálně je již velmi vyčerpaná, o příspěvek na bydlení zažádat nelze vzhledem k tomu, že manžel stále pobývá doma, byť se nepodílí na žádných nákladech je posuzován jako jako další vydělávající osoba v domácnosti a sestra tím pádem nedosáhne na co by jí vznikl zákonný nárok. Manžel se v jisté situaci pod vlivem alkoholu před Vánoci zřejmě prořekl s tím, že asi má nějaké dluhy? Ovšem víc informací nesdělil, sestra může jen slepě pátrat. Bývalý manžel pracuje a vydělává peníze ale pouze pro své potřeby. Prosím o radu, jak postupovat a zajistit co možná nejrychlejší legální cestu při vystěhování bývalého manžela z domu, který vlastní celý moje sestra. Jednoduše chce sestra dům poté prodat, koupit byt pro sebe a děti a odstěhovat se. Prosím o popis zda je to něco jako, právník, návrh na to a to...následovat bude to a to a je to proces na dalšího půl roku? Pokud soud rozhodne ve prospěch sestry, jaká je poté lhůta k vystěhování a za jakých podmínek toto vystěhování probíhá (asistence policie)? A mám ještě otázku, zda lze nějakým způsobem zjistit legálně případě ověřit informace, o dluhu kolik a komu zda osobní dluh nebo z podnikání. Serverů dlužníků je příliš mnoho a nevíme, který zdroj požít případně jako spolehlivý. Pokud to vůbec zjistit lze. Google je mocný, ale u spousty informací si protiřečí. Velmi Vám děkuji za odpovědi i že se této činnost věnujete a děláte to, co děláte. S pozdravem Věra.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud je ve výroku rozsudku, resp. soudem schválené dohodě, uvedeno, že manžel sestry měl dům opustit nejpozději ke dni 31.12.2022, pak je již tento samotný rozsudek tzv. exekučním titulem a postačí tedy rovnou podat návrh na exekuci k jakémukoliv exekučnímu úřadu. Exekutor poté vydá exekuční příkaz, kterým vyzve povinného k vystěhování s tím, že pokud tak do určité lhůty neučiní, provede „násilné“ vystěhování, tedy zejména vyklidí jeho věci a odevzdají je povinnému, a pokud by nebyl přítomen, sepíší seznam věcí a tyto nechají uskladnit na náklady povinného. Pokud by rozsudek exekučním titulem nebyl, bylo by samozřejmě nejprve nutné podat k soudu návrh na vyklizení nemovitosti dle § 769 občanského zákoníku a až poté věc řešit s exekutorem.
Od právní moci rozsudku o rozvodu má pak sestra právo na nájemné (pokud není v rozsudku uvedeno něco jiného), které může vymáhat i soudně z titulu bezdůvodného obohacení. Výše nájemného se v takovém případě stavuje dle výše nájemného obvyklého v dané lokalitě. Sestra by také měla požadovat po bývalém manželovi podepsání nájemní smlouvy, minimálně od 1.1.2023, neboť dům užívá neoprávněně a na její úkor se bezdůvodně obohacuje.
Sestra může už nyní činit kroky k prodeji domu, teoreticky lze dům prodat i s „neoprávněným uživatelem“ s tím, že jej případě nechá vystěhovat již nový majitel, což by samozřejmě mělo vliv na cenu nemovitosti.
Pokud jde o manželovy dluhy, pak ty, které jsou vymáhány exekučně lze dohledat v Centrální evidenci exekucí vedené Exekutorskou komorou https://www.ceecr.cz/, kdy je nahlížení zpoplatněno, o výpis lze požádat rovněž na pobočce České pošty.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.