Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1/2022 jsme podepsali nájemní smlouvu, kde pronajímatel stanovil kauci (jistotu) ve výši trojnásobku nájmu a trojnásobku záloh na služby. Dočetla jsem se, že pronajímatel může chtít pouze trojnásobek nájmu bez záloh (dle novelizovaného ustanovení). Je tomu skutečně tak? A co když jsme mu ty zálohy už poskytli? Pronajímateli jsme poslali už dvě výzvy, ať nám kauci ve výši trojnásobku záloh vrátí, ale on se k tomu nemá.

Chtěli bychom mít jistotu, že postupujeme správně, případně bychom se chtěli zeptat, jak dál můžeme postupovat, když nám poskytnuté prostředky pronajímatel nechce vrátit. Děkuji a jsem s pozdravem. Tamara.

 

ODPOVĚĎ:
Jistotu (kauci) upravuje Občanský zákoník v § 2254 tak, že "Ujednají-li strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu, nebo ujednají-li si pro případ porušení těchto povinností smluvní pokutu, nesmí jistota a právo na zaplacení smluvní pokuty v souhrnu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného."
Tedy o toto ustanovení můžete svůj požadavek opřít a požadovat vrácení přeplatku. Pokud ale pronajímatel nereaguje na výzvu dobrovolně, museli byste se na soud obrátit s žalobou o vrácení této částky. Budete žalovat k soudu v jehož obvodu má pronajímatel bydliště, do žaloby musíte uvést vylíčení situace, důkazy na podporu Vašich tvrzení, samozřejmě označit strany sporu a uvést, co navrhujete.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.