Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Řeším problém s nájemníky, kdo zaplatí opravu kotle. Jedná se o ¼ domek.   Byl tam poškozený ventil za 397 Kč bez DPH. Práce 1.310 Kč bez DPH. A dopravné 380 Kč bez DPH. Celkem i s DPH 2.525 Kč. Teď nevím, kdo to má zaplatit jestli já nebo nájemce. Našla jsem na internetu: Dle § 4  Drobné opravy podle věcného vymezení.   Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují:

h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,
§ 5
Drobné opravy podle výše nákladů
Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Děkuji. Štěpánka.

 

ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník ukládá pronajímateli, aby udržoval pronajatý byt ve stavu způsobilém k užívání. Ovšem zároveň stanoví, že je to nájemce, kdo v bytě provádí a hradí běžnou údržbu a drobné opravy. Co vše spadá pod pojem běžná údržba a drobné opravy, upřesňuje zvláštní nařízení vlády výčtem konkrétních činností i finančními limity - to jsou ta ustanovení, která citujete v dotazu.
Mezi povinnosti pronajímatele patří mimo jiné řádné provádění revizí kotle, servisní prohlídku je pak povinen zajistit a uhradit nájemce. Pokud jde pak opravu, tak nájemci by si měli uhradit opravu do částky 1.000,-Kč, náklady nad rámec této částky by měli uplatnit na Vás jako pronajímateli.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.