Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2004 jsem jako nájemce uzavřel nájemní smlouvu na garáž, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 2022 mi nový majitel garáže dal podepsat novou nájemní smlouvu, a to na dobu určitou, která však obsahuje chybu v mém příjmení, jiné trvalé bydliště, chybí datum narození a tato smlouva nemá žádné ustanovení v tom smyslu, že nahrazuje či mění smlouvu původní. Je taková smlouva platná, či je v platnosti stále smlouva původní? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Pouhé chyby v psaní nezpůsobují neplatnost smlouvy. Pokud jste podepsal novou smlouvu, tak jste nahradili dosavadní závazek závazkem novým a jelikož se jedná o dvoustranný právní úkon, jímž jste projevil vůli původní závazek nahradit novým s novým obsahem, je platná nová smlouva a má se za to, že původní byla ukončena dohodou.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.