Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 6.10.2022 jsem podepsala smlouvu na pronájem od 27.10.2022 do 30.10.2023. Zaplatila jsem vratnou jistinu ve výši dvou nájmů, 36.000 Kč, která měla sloužit jako krytí v případě poškození bytu. Během 14 dnů se mi ale změnila bytová situace a stěhovat jsem se nemusela. Do bytu jsem se tedy nepřestěhovala, ani jsem ho nepřebrala.

Smlouva byla na dobu určitou, jeden rok. Smlouvu jsem vypověděla písemně na email majitelce dne 21.10.2022. Smlouva nabyla platnosti dnem podpisu a zaplacením jistiny a prvního nájmu. Ten jsem ale neplatila. Mám nárok na vrácení peněz nebo alespoň nějaké části? Ve smlouvě nejsou uvedeny žádné sankce za předčasné ukončení smlouvy. Na dokladu o zaplacení jistiny stojí: vratná jistina dle smlouvy ze dne 6.10.2022. Takže to nebyl rezervační poplatek ani úhrada RK. Děkuji. Karin Hykel.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže dle znění nájemní smlouvy nabývá smlouva účinnosti mimo jiné i zaplacením prvního nájmu, a tento dosud nebyl zaplacen, pak nájemní vztah dosud nevznikl a zaplacená jistina se tak stává bezdůvodným obohacením pronajímatele. V takovém případě pak není ani co vypovídat, je však samozřejmě vhodné v zájmu zachování dobrých vztahů o Vašem úmyslu se do bytu nenastěhovat pronajímatele ihned informovat, aby mohl začít hledat nové nájemníky. Může se stát, že pronajímatel nebude souhlasit s tím, že smlouva nenabyla účinnosti a bude chtít postupovat dle Vámi zaslané výpovědi, kdy výpovědní lhůta činí tři měsíce (pokud smlouva nestanoví jinou délku) a tyto bude chtít mít také zaplaceny. Poté Vám nezbude, než se obrátit na soud s žalobou na vydání bezdůvodného obohacení, kdy budete požadovat vrácení jistoty. Doporučuji Vám v takovém případě vyhledat advokáta, který může pomoci vyřešit spor třeba i mimosoudně.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.