Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme v nájmu a majitel nám neprodlouží smlouvu, protože jsme ho upozornili na porušování smlouvy a špatné vyúčtování služeb. Má pocit, že je Bůh a se smlouvou zachází, jak mu vyhovuje pouze v jeho prospěch, nakonec jsme rádi, že odcházíme. Čekáme ale miminko, čeká nás velmi choulostivé šestinedělí a v tomto období si z pochopitelných důvodů nepřejeme, aby se nám po domácnosti procházeli cizí lidé, kteří mohou naše dítě ohrozit.

Existuje nějaká výjimka pro umožnění prohlídek? Dále, pokud bychom se rozhodli odstěhovat a nechat byt prázdný a bez topení do doby, než smlouva vyprší, tedy třeba měsíční nepřítomnost, má majitel právo se tu producírovat, jak se mu zachce nebo se jedná stále o naši domácnost a má právo vstoupit pouze v případě odvrácení katastrofy? Tedy v případě vniknutí bez tohoto důvodu na něj můžeme zavolat policii za neoprávněné vniknutí? Samozřejmě počítám s tím, že na výzvu k prohlídce bychom museli přijet. Je naší povinností byt vytápět? Děkuji a pěkný den.

 

ODPOVĚĎ:
Výjimku pro umožnění prohlídek zákon neupravuje, nájemce je však oprávněn požadovat slevu z nájemného, vzniknou-li mu prohlídkami obtíže, které nejsou jen nepodstatné (§ 2233 odst. 2 občanského zákoníku). Můžete se například pokusit dohodnout s pronajímatelem prohlídky v rámci jednoho či dvou dnů, kdy může být žena s dítětem jinde, a poté požadovat slevu z nájemného odpovídající například ceně za hotel, či nákladům na cestu k rodičům apod. Pakliže by s pronajímatelem nebyla možná dohoda a z bytu byste se odstěhovali z důvodu častých prohlídek již měsíc před ukončením nájmu, můžete rovněž požadovat přiměřenou slevu z nájmu. Doporučuji Vám písemně (prokazatelně) pronajímatele o výše uvedených variantách informovat s tím, že budete požadovat slevu z nájemního. Případnou slevu můžete vymáhat i soudně, kdy však není jistý výsledek sporu, tedy zda by soud vyhodnotil vaše obtíže způsobené umožněním prohlídek jako podstatné a zda by výši slevy považoval za odpovídající. Pro případný soudní spor je samozřejmě nutné mít předešlou komunikaci s pronajímatelem zdokumentovanou.
Podle § 2269 občanského zákoníku je nájemce povinen informovat pronajímatele o jeho nepřítomnosti v bytě po dobu delší než dva měsíce. Pak může označit osobu, která zajistí možnost vstupu do bytu, jinak je touto osobou pronajímatel. Vstupovat pak lze do bytu jen z nezbytných důvodů.
Byt se považuje za odevzdaný, jsou-li pronajímateli předány klíče a nic mu nebrání v přístupu do bytu (§ 2292 OZ). Pokud byste tedy klíče odevzdali již v domě skutečného vystěhování, pak může pronajímatel volně do bytu vstupovat (nájem byste však měli platit do konce trvání smlouvy a případě požadovat slevu, pakliže by jediným důvodem odstěhování byly obtíže způsobené prohlídkami bytu).
Vaše přítomnost u prohlídek zájemců o pronájem je vaším právem, nikoli povinností, a to ani v případě, že v bytě stále bydlíte.
Pokud jde o vytápění bytu po dobu Vaší nepřítomnosti, pak záleží na znění nájemní smlouvy (který by měla reflektovat i případné nařízení společenství vlastníků jednotek ohledně minimálně udržované teploty v bytech v topné sezóně). Pokud by nevytápěním bytu vznikla pronajímateli nějaká škoda, budete samozřejmě povinni ji uhradit (např. odstranění plísně apod.)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.