Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obdrželi jsme jako vlastníci jednotek bytového domu od předsedy SVJ domovní řád (dále DŘ) k případnému připomínkování. Prosím o vyjádření k těmto bodům, u kterých si myslím, že jsou přinejmenším sporné, možná i v rozporu s Občanským zákoníkem:
1. "K chovu 2 více psů je nutný PÍSEMNÝ souhlas VŠECH vlastníků jednotek." -dle mého zcela mimo a nevymahatelné; psa mám 1, ale i tak.

2. V bodu o pohybu zvířat ve spol. prostorách: "...Zvířata musí být držena na vodítku na maximální vzdálenost 2 metry."- omezení volného pohybu v pořádku, určovat délku vodítka, to snad ne?
3. "V sobotu, neděli a o svátcích není povoleno provádět žádné stavební práce. " - také si myslím, že by omezení nemělo být takto striktně, navíc v prac. dny je v DŘ dovolen čas prací 8-16. Většinou mají mí známí čas mi s takovými pracemi pomoct během víkendu, překvapivě...
Děkuji předem za radu, zda v těchto bodech vznést námitku a zda lze argumentovat, že je to v rozporu např. s OZ apod. Olina.

 

ODPOVĚĎ:
Předně je třeba upozornit, že pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí domu mají primárně obsahovat stanovy v souladu s ustanovením § 1200 odst. 2 písm. f) Občanského zákoníku. Stanovy tak mají obsahovat zásady pro správu domu a užívání jeho společných částí, domovní řád pak tyto zásady podrobněji rozvíjí. Zároveň však nesmí odporovat veřejnému pořádku, dobrým mravům a  občanskému zákoníku. Domovní řád nesmí zakazovat, to na co má každý podle zákona právo. Občanský zákoník pak stanovuje omezení vlastnického práva v § 1013, dále práva a povinnosti vlastníka jednotky v ustanoveních § 1175 § 1176 (citaci vizte níže). Obecně tedy nesmí počínání vlastníka činit ostatním nepřiměřené obtíže (hluk, odpad, kouř apod.). Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.
Z výše uvedeného vyplývá, že vlastnické právo nelze žádným vnitřním předpisem jako je např. i domovní řád, omezit ve větším rozsahu, než jak je uvedeno v zákoně.
Domovní řády jsou pak také prakticky nevymahatelné. Vymáhat lze jen povinnosti upravené ve stanovách SVJ.   V případě jejich porušení se ostatní vlastníci mohou domáhat u soudu toho, aby dotyčný upustil od svého jednání. V případě neuposlechnutí soudu mohou ostatní vlastníci požadovat tzv. nucený prodej jednotky, což znamená, že soud může nařídit prodání jednotky dotyčného vlastníka.
Domovním řádem tak nelze omezit počet zvířat chovaných v bytě či toto právo podmiňovat souhlasem, lze však např. uvést, že vlastníci bytů mohou chovat jen takový počet domácích zvířat, který neobtěžuje zvláště hlukem a zápachem ostatní obyvatele domu, povinnost zajistit, aby zvířata nenarušovala výkon vlastnických a užívacích práv ostatních vlastníků bytů a dalších uživatelů domu, dále povinnost odstranit případné znečištění či škody způsobené zvířetem, povinnost omezit volný pohyb zvířat a zamezit kontaktu zvířete s jinými osobami ve společných částech domu apod. Výkon stavebních prací je pak domovními řády často omezen, nicméně v praxi je nutno dodržovat pouze noční klid od 22 hodin do 6 hodin ráno, kdy jsou hygienickými předpisy stanoveny přísnější limity pro hluk.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.