Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Maminka je nájemcem bytu cca 25 let. Před 6 lety (2016) jsme zjistily, že byt je neobyvatelný pro nezpůsobilost komínu. Dle vyjádření soudního znalce v bytě maminka nemohla bydlet několik měsíců, přesto jsme nájem platily. Pronajímatel tento problém vyřešil jiným plynovým kotlem. Poté došlo k rekonstrukci střechy a opravě vyústění spalin.

Bohužel to nebylo provedeno správně a došlo k úniku spalinových plynů do volného půdního prostoru.   Ráda bych věděla, jak jsou tyto skutky z nedbalosti na straně pronajímatele klasifikovány a zda v těchto případech došlo k promlčení a v jakém termínu.   Zda mohu žádat pro maminku náhradu či odškodnění v běžné lhůtě 4 let do promlčení, jako u běžné pohledávky, (což by již bylo promlčeno) nebo zda se jedná o nějaké obecné ohrožení, třeba s dobou delšího promlčení?? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Revize plynových zařízení je povinen zajistit a hradit nájemce. Pokud tak nečiní, je samozřejmě odpovědností pronajímatele toto zajistit, neboť případné škody vzhledem k okolí jdou na vrub pronajímatele. Pokud maminka v bytě nemohla z důvodu úprav bydlet, měla právo na slevu z ceny nájemného, resp. neměla nájem hradit vůbec. Problém ale je, že nárok na slevu měla uplatnit bezodkladně, pokud se jedná o 6 let starou záležitost, je již promlčená a nároku se nedomůžete. O žádný trestný čin ze strany pronajímatele se dle popisu situace nejedná, maminka má pouze civilněprávní nároky, které se ovšem promlčují v tříleté promlčecí lhůtě.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.