Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kvůli pracovní příležitosti jsme uzavřeli nájemní smlouvu na dobu určitou do konce srpna 2022. Z důvodu ztráty pracovní pozice a stěhování se zpět do zahraničí jsme však nuceni tuto nájemní smlouvu ukončit. Ze strany nájemce je však po nás vyžadováno zaplacení pokuty ve výši kauce a dvou měsíčních nájmů.

Má na toto jednání nájemce právo? Nebo smíme nájemní smlouvu ukončit předčasně a kauci získat zpět? Děkuji mnohokrát. Leopold.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 2287 Občanského zákoníku "Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval." Pokud se tedy stěhujete a došlo ke ztrátě zaměstnání, pak to nepochybně změna okolností je. Ovšem dle předložené smlouvy máte sjednáno v čl. III. bod 4, že v případě předčasného ukončení smlouvy propadá pronajímateli kauce i rezervační záloha. Podle § 2254 Občanského zákoníku "Ujednají-li strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu, nebo ujednají-li si pro případ porušení těchto povinností smluvní pokutu, nesmí jistota a právo na zaplacení smluvní pokuty v souhrnu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného." Jinými slovy, pokud se pronajímatel s nájemcem bytu domluví, že si ve smlouvě ujednají pokutu za předčasné ukončení nájmu, může ji pronajímatel po nájemci požadovat, případně ji pokrýt z jistoty. Přitom jistota a pokuta nesmějí v součtu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. Tedy pokud jistota (kauce) a rezervační záloha nepřesahuje trojnásobek měsíčního nájmu, může ji bohužel pronajímatel za předčasné ukončení nájmu požadovat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.