Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

13.10.2020 jsem dle smlouvy o nájmu ukončila ve stanovené výpovědní lhůtě nájemní smlouvu. Majitelka bytu si byt převzala a neshledala žádné ztráty ani poškození bytu. Kauci 11.000 Kč mi nevrátila z důvodu nedoplatků. Poté mi vyčíslila ještě částku 15.000 Kč k doplacení za nedoplatky voda + elektrcká energie.

Za necelé tři roky, kdy měla služby sice převedené na sebe mi nedala ani informaci, ani mi neposlala vyúčtování. Můj dotaz je jen jediný, má právo nyní vymáhat tyto částky za služby? V příloze zasílám ještě smlouvu o nájmu. Děkuji. S pozdravem Tereza.

 

ODPOVĚĎ:
Každý pronajímatel je povinen doložit nájemci na požádání vyúčtování. pokud tak neučiní, má nájemce právo požadovat 50 Kč za každý den prodlení. Proto doporučuji vyzvat pronajímatelku k doložení řádného vyúčtování, pokud nedoloží, zažalovat onu pokutu a domáhat se předložení vyúčtování soudně. Pak byste mohla zjistit, zda Vám řádně účtovala a pokud ne, můžete opět přeplatek žádat soudně.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem