Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v podnájmu a majitel bytu (pronajímatel) změnil své trvalé bydliště a tedy adresu. Na smlouvě o podnájmu je tedy jeho stará a již neplatná adresa. Žádnou novou smlouvu jsem nedostal, že prý se automaticky prodlužuje. Smlouva byla uzavřena na tři měsíce.

Chápu, že se automaticky prodlužuje o ty tři měsíce, ale pouze po dobu dvou let? A je tato smlouva vůbec platná, když již nesouhlasí údaje pronajímatele? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Ano, i když údaje nejsou aktuální, smlouva je platná, ovšem dodatkem by měl být uveden do souladu skutečný stav a to, co je uvedeno ve smlouvě. Pokud jde o ukončení nájmu, tak na ten se vztahuje ust. § 2285 Občanského zákoníku, které uvádí, že "Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu."