Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dlouholetý vlastník bytové jednotky dne 30.12.2019 nahlásil změnu počtu osob v bytě a to půl roku zpětně, tedy dne 30.12.2019 požaduje rozpis záloh na služby s platností od 1.6.2019 s nižším počtem osob, a to i přes to, že ke dni 1.8.2019 dostal rozpis nový, který z hlediska počtu osob nerozporoval.

Dle stanov společenství je vlastník je povinen oznamovat včas, nejpozději do třiceti dnů, ode dne změny, veškeré změny a skutečnosti rozhodné pro rozúčtování nákladů na služby. Vlastník ale tvrdí, že na změnu půl roku zpět má právo, protože změnu dle zákona nahlásil bezodkladně (NOZ par. 1177, odst. 2) a dle stanov - Vlastník je povinen do jednoho měsíce oznámit počet osob, které v bytě bydlí po dobu v souhrnu nejméně tří měsíců v roce - a přece nemohl vědět, že osoba tam bude bydle 3 měsíce. Jedná se o odhlášení osoby, která v bytě trvale pobývá více než 10 let, což je zohledňováno dlouhodobě i v rozpisu záloh. Jak postupovat? Učinit změnu i za cenu předělání účetnictví půl roku zpět? Akceptovat změnu jen 3 měsíce zpět nebo 1 měsíc, když nahlášení proběhlo 30.12.? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
V daném případě bych doporučovala držet se stanov, které požadují nahlášení změny do jednoho měsíce. Není důležité, že vlastník to nemohl vědět, dle stanov měl nahlásit a nahlásil až v prosinci. Pokud by měl vlastník jiný názor, nechť se obrátí na soud, jehož stanovisko bude po provedeném dokazování závazné.