Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dlouhodobé spory s pronajímatelem. Neplní svoje povinnosti oprav závažných technických problémů v pronajaté nemovitosti. Podmiňuje si předání nájemného v hotovosti v určitý čas, na jím vybraném místě. V tomto čase jsem v zaměstnání. Navrhla jsem mu, ať si tedy přijde do zaměstnání. Toto odmítá.

Navrhla jsem možnost, abych mu poslala nájemné poštovní poukázkou i toto odmítá. Chce, abych mu nájemné přinesla na adresu pronajaté nemovitosti v čas, který určí on. V nájemní smlouvě toto ujednání není, pouze to, že nájemné se platí hotově. Dále k věci s technickými problémy mi řekl, že ho nebaví opravovat technické závady v pronajaté nemovitosti a ať si to opravím sama. V naší smlouvě o pronájmu je však jasně napsáno, že nesmím vykonávat žádné opravy, které jsou rozsáhlé a nad rámec běžných věcí jako výměna žárovky. V tomto případě se jedná o výměnu vzduchotechniky a pronajímatel mi tvrdí, že toto je běžná oprava podobná výměně žárovky. Tak si s ním teď radši píšu, abych to měla zdokumentováno. Na co mám jako podnájemce ze zákona právo a co je naopak povinností pronajímatele? Zajímalo by mě, jestli jsem povinna platit nájemné v místě a čase, který určí on, nebo by se měli strany dohodnout. Je popřípadě v této situaci zákonem akceptovatelné, abych mu nájemné poslala poštovní poukázkou na adresu, která je uvedena v nájemní smlouvě? V případě, že bych byla mimo republiku, tak je třeba také zajistit náhradní možnost o tom jak nájemné doručit. Je také možné v případě, že technická závada nebude odstraněna za určitou dobu, abych se z bytu odstěhovala bez dodržení 2 měsíční výpovědní lhůty, neboť tímto, že závadu pronajímatel neodstranil porušuje naši nájemní dohodu. O odstranění technické závady usilují od listopadu 2018. Pronajímatel řešení opravy protahoval, tak že to vypadalo, že se věc řeší. Teď jsem, ale zjistila, že se neřešila, že není ani moc vůle, aby se řešilo. Děkuji, Dagmar.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud má pronajatá nemovitost takové nedostatky, že snižuje kvalitu bydlení, tak máte především právo na snížení nájemného. Bohužel zákon možnost opustit nájem ze strany nájemce bez výpovědní lhůty neupravuje, pokud ji tedy nemáte sjednánu přímo ve smlouvě, tak musíte vypovědět nájem s výpovědní lhůtou. Jednání pronajímatele je šikanózní a pokud Vám forma předávání nájemného nevyhovuje, vypovězte nájemní smlouvu. Pokud jde o možnost oprav, tak skutečně tak zásadní opravy jako je závada na vzduchotechnice, z pozice nájemce opravovat nemůžete, leda že byste se dohodli a pronajímatel by Vám za to adekvátně snížil nájemné.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pronajímatel nutí nájemníka aby platil nájemné v pracovní dobu když je v práci a odmítá převzetí nájemného jiným způsobem - jak se bránit šikanujícímu pronajímateli?