Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

„Podle ustanovení § 663 a násl. Občanského zákoníku“ máme (pronajímatel) uzavřenou smlouvu o pronájmu našich pozemků do užívání zemědělským družstvem (nájemce) pro potřeby zemědělské výroby, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let.

Mohu jako pronajímatel bez souhlasu nájemce nebo proti jeho vůli prodat část nebo všechny dotčené pozemky třetí straně bez respektování stanovené výpovědní lhůty? Může v takovém případě nájemce proti mně uplatnit/vymáhat nějaký postih, může být prodej nakonec neplatný?

 

ODPOVĚĎ:
Prodej pozemku nemá s nájmem nic společného. Projděte si tedy pro jistotu ještě smlouvu, zda se k otázce prodeje nějak nevyjadřuje, pokud ne, tak jste oprávněni pozemky prodat. Pro nájemce se nic nemění, nový pronajímatel vstupuje do všech práv a povinností původního a pokud by chtěl nájemci smlouvu vypovědět, musí to udělat dle smlouvy uzavřené s Vámi.