Počet stránek ve webu: 39.929

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ohledně četnosti revize plynového kotle v případě, že jsem nájemce bytu. Jelikož se jedná o běžnou údržbu bytu dle OZ a Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. , chápu, že je mojí povinností uhradit náklady spojené s běžnou údržbou. Zajímalo by mě však, jak je to s četností kontrol a revize.

Dočetla jsem se, že u plynového kotle je nájemce povinen zajistit 1x za rok kontrolu a čištění a 1 x za 3 roky provedení revize, to vše na svoje náklady. Ale internetu nevěřím. Mohu se prosím zeptat, jaký zákon a v jakém paragrafu toto nařizuje? Jedná se mi o to, zda je mojí zákonnou povinnost provádět kontrolu a revize v těchto časových intervalech. Samozřejmě chápu, že mojí povinností jako nájemce je udržovat a dělat revize kotle. Velice děkuji za odpověď. Alžběta.

 

ODPOVĚĎ:
Dle § 2257/2 občanského zákoníku skutečně platí, že nájemce je povinen provádět a hradit pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.
Běžnou údržbou bytu se (mimo jiné) rozumí i udržování zařízení bytu ve funkčním stavu. Za drobné opravy bytu se pak (mimo jiné) považují i opravy kamen na plyn a opravy kotlů etážového topení na plynná paliva (jak to vše vyplývá z § 2 a § 4 písm. h) nařízení vlády č. 308/2015 Sb.).
Četnost provádění kontrol a revizí plynových zařízení je zakotvena ve vyhlášce č. 85/1978 Sb. Dle § 3/4 této vyhlášky musí být kontroly plynových zařízení prováděny jednou ročně, dle § 4/3 této vyhlášky pak musí být revize prováděny alespoň jednou za tři roky.
Jedním dechem je nicméně nutné dodat, že dle § 1 vyhlášky č. 85/1978 Sb. se tato vyhláška vztahuje toliko na organizace, které vyrábějí, montují, provozují, opravují, udržují plynová zařízení nebo provádějí jejich revize. Ve třetím odstavci téhož paragrafu je pak výslovně uvedeno, že za plynová zařízení dle tohoto ustanovení se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.
Na tuto oblast se dále vztahují některé ČSN, a to například ČSN 38 6405 nebo ČSN 38 6462.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
nařízení vlády č. 308/2015 Sb. , o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
vyhláška č. 85/1978 Sb. , o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení