Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

K 1.9.2019 jsme podepsali nájemní smlouvu s ujednanou výší nájemného. Ve smlouvě máme doložku o možném jednoročním zvýšení nájemného. 11.11.2019 nám došel od pronajímatele e-mail o zvýšení nájemného k 1.1.2020. Zvýšení nájemného nepřesahuje hranici 20% dle NOZ. Může měnit výši nájemného již před uplynutím 12 měsíců od uzavření smlouvy?

Ptám se s ohledem na § 2249 odst. 1 (2. věta) NOZ. Druhý dotaz směřuje k § 2249 odst. 3, dle kterého zaplacení zvýšeného nájemného počíná třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu. Pokud se nepletu, nové nájemné bychom měli platit od února 2020, nebo již k 1.1.2020 jak stanovuje pronajímatel? Mockrát děkuji za Vaše odpovědi. S pozdravem Simona

 

ODPOVĚĎ:
Dříve než po uplynutí roční lhůty nemůže pronajímatel nájemné zvýšit. Může je tedy zvýšit až od 1.9.2020. Hraďte tedy nájemné ve stále stejné výši a pronajímatel má případně právo dle § 2249 odst. 3 podat k soudu žalobu o určení výše nájmu. Úspěšný by ale u soudu s ohledem na výše zmíněné nebyl.