Počet stránek ve webu: 40.428

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak je to dle NOZ s přechodem nájmu bytu po rozvodu manželů? Nájemní smlouva městského bytu byla uzavřena s manželem, jako spolubydlící je manželka a děti. Po rozvodu by dle mého měla přejít smlouva v původním znění (podmínky, částka, délka, původní datum podpisu) na spolunájemce (v tomto případě automaticky manželka - "spolunájem v manželství"), když jde o manželku, tak beze změn.

Má tedy bytový odbor MÚ vyhotovit jen přílohu ke smlouvě upravující jméno nájemce, tedy z manžela na samotnou manželku + spolubydlící nezletilé děti, která s dětmi po dohodě bývalých manželů zůstává? Jde o to, že nové smlouvy města mají úplně jiné podmínky (mnohem nevýhodnější) než tomu bylo při podpisu smlouvy před 20 lety (1999). Dále jsou na délku trvání uzavřené smlouvy s městem vázána různá zvýhodnění, resp. po přechodu na novou smlouvu by byl nájemník významně znevýhodněn. Slyšela jsem, že MÚ se snaží při jakékoli změně ve smlouvě, ukončit starou smlouvu a uzavřít novou, s novými podmínkami. Např. právě při rozvodu manželů a přepisu nájemní smlouvy na jednoho z nich. Je možné se tomu bránit? Děkuji.  

 

ODPOVĚĎ:
Rozvod manželství není skutečností, která by automaticky znamenala zánik nájemní smlouvy. Pokud jste se tedy s bývalým manželem dohodli, kdo bude byt nadále užívat, je možná forma dodatku, nikoliv uzavření nové nájemní smlouvy. Pokud se ale s městem nedohodnete, budete se muset obrátit na soud, aby ve věci rozhodl.