Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

7.8.2019 jsme se telefonicky před svědkem dohodli s pronajímatelem o ukončení nájmu kanceláře z rodiných důvodů ke 31.8.2019. Souhlasil. Kancelář jsme vyklidili, vymalovali, cedule odstranili, tak jak požadoval pronajímatel. 3.9.2019 jsem mu zaplatila doplatek za teplo, nájemné, elektřinu, odevzdala klíče.

Projímatel mi odmítl podepsat předávací protokol a ukončení nájemní smlouvy. Místo toho mě začal hrubě urážet a začal mi vyhrožovat právníkem. Křičel na mě, že mu mám dát výpověď dle nájemní smlouvy a utekl. Druhý den jsem mu nesla výpověď do bydliště a on odmítl ji přijmout, že ji mám poslat poštou. Tento hovor jsem si nahrála. Po té jsem vše ohlásila na Policii ČR. Výpověď jsem zaslala poštou s doručenkou. Nepřevzal. Poslala jsem i platbu na zářijové nájemné. Pak 2. oznámení a 3. oznámení mu do schránky vložil notář. Na sms, že mi znemožňuje užívat předmět nájmu nereaguje. Nájemné budu hradit do prosince. Jak mu mám předat předmět nájmu, když jsem ho již předala, ale nemám písemmný protokol? Dále ve smlouvě je pokud mu ho nepředám za každý den v lednu platím částku 10.000 Kč. Nájemce jsem byla 21 let - smlouvu jsem podepsala ve 22 letech, kdy jsem byla nezkušená právem. Mohu požadovat zpětně nájem? Děkuji za odpověď.  

 

ODPOVĚĎ:
Dle zákona se dlužník nemůže dostat do prodlení, pokud je v prodlení věřitel. Toto dopadá na Váš případ. Pokud jste pronajímateli řádně výpověď zaslala, doporučeně na adresu, kterou má ve smlouvě uvedenu, pak je doručeno fikcí. Platí tedy pro Vás pouze výpovědní lhůta dle smlouvy, případně dle zákona. Předávací protokol nepotřebujete, pouze doporučuji, např. za přítomnosti notáře nebo svědka, nafotit a zapsat stav měřičů ke dni, kdy končí výpovědní lhůta a opět doporučeně pronajímateli klíče poslat poštou. Pokud byste se chtěla jistit na 100%, pak můžete klíče složit do soudní úschovy, ale zase byste musela zahajovat soudní řízení a hradit soudní poplatek. Nájem hrazený po výpovědní lhůtě můžete žádat zpět z titulu bezdůvodného obohacení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.