Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S nájemníkem jsem uzavřel nájemní smlouvu na nebytové prostory na dobu určitou s tím, že pokud nejpozději 3 měsíce před nebude podaná výpověď, smlouva zústane v platnosti za stejných podmínek, tzn. že dojde k automatickému prodloužení nájemní smlouvy. Došlo k porušení plateb za nájem a to opakovaně, tudíž nájemce opustil nebytový prostor a ten byl pronajat další společnosti.

Po čase jsem si uvědomil, že nedošlo k dorovnání plateb za poslední 3 měsíce a navíc nedošlo ani k písemnému ukončení nájmu se strany nájemce nebo pronajímatele. Chtěl bych se dotázat, zda mohu požadovat zpětně nájemné za ty měsíce, které ještě prostor využíval a zda mu zaslat dodatečně výpověď z nájmu a k tím pádem k jakému datu, když více jak pře rokem (2018) už prostor opustil. Dle nájemní smlouvy měl platit na účet, ale pokud se stalo, že platil, tak předával peníze v hotovosti a vznikl spor, zda některé nájmy zaplatil on. tvrdil, že ano a já jsem si nebyl vědom, že bych peníze převzal. Můžu požadovat, aby doložil platby, i když v náj. smlouvě měl platit na účet a pokud nedoloží požadovat zaplacení. A jak ukončit zaslat výpověd nebo ne. Děkuji za odpověď. Aleš.

 

ODPOVĚĎ:
Důkazní břemeno leží na žalobci. Vy byste tedy měl prokázat, že nájem neuhradil. Nicméně pokud on neprokáže, že uhradil, pak je to tvrzení proti tvrzení a soud by vycházel z celkového kontextu případu, výpovědi svědků, apod... Nelze tedy jednoznačně nyní určit, jak by o dlužném nájemném rozhodl. Výpověď nedoporučuji nyní odesílat, k ukončení došlo konkludentně tím, že prostory byly vyklizeny, tedy mlčky a nájemní smlouva tak byla ukončena.