Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Zdědil jsem 1/3 podíl na vlastnictví pozemků, které má od nás pronajaté družstvo smlouvou s pětiletou výpovědní lhůtou a automatickým obnovováním. Již nám dluží nájemné za rok 2018 a 2017. Zaslaná doporučená upomínka k úhradě a výpověď se nám vrátila nepřevzatá zpět. Chceme pozemky pronajmout jinému zájemci a dluh od původního nájemce vymáhat.

Prosím o radu jak postupovat s výpovědí a urgencí plateb, když nájemce nekomunikuje ale na pozemcích přitom stále hospodaří? Předem děkuji za radu.

ODPOVĚĎ:
Zašlete předžalobní upomínku ohledně dlužného nájmu na adresu, kterou má družstvo vedeno v Obchodním rejstříku. Pokud nebude reagovat, nevadí, všechny podmínky pro podání žaloby o zaplacení dlužného nájmu budou splněny. Pokud družstvo na pozemcích stále hospodaří, dopouští se bezdůvodného obohacení a měli byste postupovat tak, že se budete domáhat soudně vyklizení pozemků. Pokud tam družstvo žádné své věci nemá, tak jednoduše podejte výpověď pro neplacení nájmu a pronajměte jinému subjektu. Pokud by se družstvo domáhalo nadále hospodaření na pozemcích, můžete se již obrátit na Policii, neboť družstvo nebude mít žádný titul k užívání pozemků.