Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se zeptat, zda mohu ukončit nájem bytu ze dne na den, či pro mě platí 3měsíční výpovědní lhůta? V nájemní smlouvě mám doslova napsáno toto: "Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2018 – 28.2.2018 s možností jejího dalšího prodloužení po vzájemné dohodě stran.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nebudou aplikovat ustanovení §2285 občanského zákoníku. Smluvní strany mohou nájem vypovědět z důvodů uvedených v ustanovení §2286 a násl. občanského zákoníku."  Po urgenci majitele, aby se mnou sepsal dodatek, mi donesl podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu, kde stojí, že "tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.03.2018 do 30.04.2018 s možností jejího prodloužení po vzájemné dohodě stran. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o nájmu bytu ze dne. " zůstávají v platnosti beze změn. Chápu to tedy tak, díky tomu, že se neaplikuje § 2285 NOZ, tak v bytě bydlím bez platné nájemní smlouvy? Sám majitel bytu mi řekl, že se tak chrání proti neplatičům a podobně, aby je mohl rychle vyhodit. Může mě také ze dne na den vyhodit? Jiný dodatek jsem do ruky nedostala a to už tu tak bydlím přes rok. Mnohokrát děkuji za odpověď.  

 

ODPOVĚĎ:

Ano, v daném případě, pokud máte dodatek s dobou do dubna 2018, nemáte řádnou nájemní smlouvu. V daném případě by ale bylo možné aplikovat ust. § 2237, které uvádí, že "Smlouva vyžaduje písemnou formu; pronajímatel však nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy." Z uvedeného tedy vyplývá, že v případě sporu by z kontextu celého případu bylo evidentní, že nájemní smlouva sjednána je a majitel by Vás ze dne na den vyhodit nemohl.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Je možné smluvně ignorovat občanský zákoník (§ 2285 o ukončení nájmu bytu)?