Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Máme uzavřenou nájemní smlouvu 2011-2019. Po celou tuto dobu nám pronajímatel nepředkládál vyúčtování záloh na elektrickou energii, vodu a plyn a ani se nijak ke stavu spotřeby nevyjadřoval. Žili jsme tedy v domnění, že placené zálohy skutečnou spotřebu přesně pokrývají.

2017 však pronajímatel přišel s tím, že máme nedoplatky, jelikož hrazené zálohy zdaleka nepokrývají spotřebu. K předložení vyúčtování či alespoň ke sdělení, o jaké částky jde, však dosud nedošlo. Pořád se však příležitostně zmiňuje o tom, že na vyúčtování pracuje a dluhy nám v brzké době předloží. 2014-2019 jsme vůbec netušili, jaká je skutečná situace a nemohli jsme tudíž tomu přizpůsobit svou spotřebu či se případně rozhodnout o ukončení nájemního vztahu. 2017-2019 sice už víme, že hrazené zálohy nepostačuji, ale netušíme o kolik spotřeba překračuje částky hrazené na zálohách. Při namítnutí této skutečnosti nám majitel sdělil, že jsme si spotřebu měli hlídat sami. Nevíme však, jak zacházet s měříči, tj. nevíme, co uvedená čísla na měříčích znamenají, jaká je cena energie a vody (s jakými společnostmi má pronajímatel uzavřené smlouvy o dodákách). Navíc, až do minulého roku jsme měli podružný elektroměr společný s dalšími byty v nájemním domě (nevíme, s kolika a kterými). A ani jsme neměli důvod toto vše řešit, vzhledem k tomu, že pronajímatel po dobu cca 5 let ani nenaznačil, že je zde nějaký problém ve smyslu nepostačujících záloh.
Ve nájemní smlouvě je otázka vyúčtování upravena následujícím způsobem:
1) Zaplacené zálohy budou pronajímatelem vyúčtovány vždy pozadu, nejméně jedenkrát ročně na základě vyúčtování od dodavatelských společností a dle skutečné spotřeby, a to nepozději do 30.4. příslušného kalenadářního roku následujícího po roce, za něž se vyúčtování provádí.
2) Nájemci se zavazují uhradit veškeré nedoplatky vzniklé za dobu trvání nájmu na poskytovaných službách spojených s užíváním bytu, a to i v případě, že k vyúčtování dojde až po skončení nájmu. Případný nedoplatek je splatný do 10 dnů ode dne, kdy bylo vyúčtování doručeno nájemcům. Případný přeplatek bude nájemcům vyplacen do 10 dnů ode dne úhrady přeplatku pronajímateli ze strany poskytovatelů energií.
3) Požádají-li to nájemci, umožní jim pronajímatel nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období nahlédnout do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý kalendářní rok.
Již pár let, kdy se mimo jiné z důvodu vážné nemoci členy rodiny, nacházíme v tížívé finanční situací, jsme navíc udržování v psychickém tlaku tím, že určité vyúčtování dluhů se chystá, a to ze řadu let zpětně. Prosím o právní posouzení uvedeného jednání majitele v daném případě. Slyšela jsem o tom, že pokud pronajímatel neudělá včas vyúčtování služeb nájmu, máme nárok na částku 50 Kč za den. To by dělalo 70.000 Kč za dva roky. Je to tak? Mohu přímo požádat pronajímatele o úhradu této pokuty od nájemníka? Děkuji. S pozdravem Tereza.

 

ODPOVĚĎ:
Ano, pronajímatel má sice právo na nedoplatky, a to 3 roky zpětně, Vy ale zase máte nárok na pokutu za opožděné vyúčtování, což činí Vámi uváděných 50 Kč denně. Takže pokud bude chtít pronajímatel přeplatky, uplatněte pokutu, byli byste úspěšní i v případě soudního sporu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.