Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v bytovém domě v Praze na Žižkově. Zhruba 09/2011 se městská část, která vlastní zhruba polovinu bytů, rozhodla, že byty zrekonstruuje a bude pronajímat a i se tak stalo. S touto skutečností bych problém neměl. Bohužel asi tři byty mají ještě historické dispozice, že mají ZÁCHOD přes chodbu - tedy nikoliv uvnitř bytu.

Ale jsou přístupné na chodbě, před vchodem do ostatních bytů (jde patrně o původně třípokojové byty rozdělené na dva byty). Združení SVJ mylně doufalo, že město najde nějaké vhodné řešení a byty případně spojí. Problémů je několik - záchody nemají kliky, jsou pouze zamykací, nájemníci se na záchodech mnohdy nezavírají, občas nahlas kálejí a někdy je i na chodbě zápach. Někteří nájemnící prakticky částečně "bydlí na chodbě". Rád bych se tedy zeptal na radu, zda existují nějaké kroky, které může člověk učinit, které by donutily město buď byty sloučit, nebo tyto malé byty se záchodem přes chodbu nepronajímat. Byty jsou bohužel patrně zkolaudovány skutečně jako byty, ale dle mého názoru nesplňují podmínky pro trvalé bydlení. Napadlo mě:
1) vyžádání stanoviska hygienické stanice
2) stížnost na stavební úřad
Předem děkuji za jakékoliv informace a rady, Ivan.

 

ODPOVĚĎ:

Ve Vámi popsaném případě je v první řadě nutné ověřit, zda jsou předmětné byty skutečně zkolaudovány jako byty (tedy prostory určené k uspokojování bytových potřeb). Tuto informaci získáte nejsnáze dotazem u místně příslušného stavebního úřadu.
Je pravdou, že dle § 10/6 vyhlášky o technických požadavcích na stavby musí mít každý byt alespoň jednu záchodovou mísu a jednu koupelnu. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě. V tomto ohledu však hraje podstatnou roli časové hledisko, tzn. že je nutné vyřešit otázku, zda tato právní úprava platila již v době, kdy byly předmětné byty kolaudovány.
Vyjde-li najevo, že předmětné prostory byly skutečně zkolaudovány jako byty, je z právního hlediska vše v pořádku. V této souvislosti by bylo možné se nanejvýš obrátit na nadřízený stavební úřad (krajský úřad) s podnětem k prošetření správnosti kolaudace těchto prostor jako bytů.
Město, resp. městská část, které je vlastníkem předmětných bytů, nemůže být ze strany nájemců či ostatních obyvatel bytového domu nikterak nuceno ke stavební úpravě těchto bytů (byly-li správně zkolaudovány jako byty) či k jejich nepronajímání. Město, resp. městská část, je svrchovaně oprávněno rozhodovat o tom, jakým způsobem bude svůj majetek využívat.
Krajskou hygienickou stanici můžete sice v této souvislosti rovněž kontaktovat, domnívám se nicméně, že Vám v dané situaci příliš nepomůže. Dispoziční uspořádání předmětných bytů totiž spadá do pravomocí stavebního úřadu.
Nájemci městských bytů se mohou v této souvislosti po městě (jako pronajímateli) domáhat toho, aby jim zajistilo nerušené užívání bytů (jak to vyplývá z § 2205 písm. c) občanského zákoníku).
Jelikož se Vámi popsaný problém týká většího množství obyvatel předmětného bytového domu, přichází v úvahu kontaktování městské části s požadavkem na projednání v příslušném orgánu městské části.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 268/2009 Sb. , o technických požadavcích na stavby
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník