Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se s dotazem z oblasti podájmu nemovitosti - bytu. Pokud bych si chtěl do takového bytu přizvat spolubydlícího do volné místnosti (za účelem rozdělení nákladů). Zda je toto mým právem, popř. musím li konzultovat vždy s majitelem bytu a v neposlední řadě, jaký smluvní vztah zvolit se spolubydlícím.

Jestli též nájemní smlouvu, popř. nějakou dohodu. Jde mi především o to, aby řádně hradil svou část a to bylo případně vymahatelné. Děkuji.  

 

ODPOVĚĎ:

Rozhodně tuto záležitost musíte oznámit svému pronajímateli. Tento pak pravděpodobně uzavře s Vámi oběma novou smlouvu a stanoví i pravidla užívání bytu, jinak by to mohlo být chápáno jako hrubé porušení nájemcových povinností způsobující pronajímateli vážnější újmu (viz § 2215 odst. 2 občan. zákoníku).