Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pronajímatel (fyzická osoba) držel jistotu ve výši téměř 60.000 Kč. Po dobu od 09/2016 do 09/2018 (menší část do 06/2019). Jistotu přijal v hotovosti při předání bytu. V nájemní smlouvě není ustanovení vysloveně omezující využití držené jistoty, její uložení na konkrétní bankovní účet, ani její úročení.

Přesto se pronajímatel odkazuje na nemožnost využít prostředky za jakýmkoliv účelem jako v případě úvěru a z toho důvodu odmítá úrok z držené částky vyplatit, tak jak mu předepisuje § 2254 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ). Dle ČNB byla obvyklá výše spotřebního úvěru v době předání částky 10,94%, což vychází na 7.420 Kč. Je reálné tuto částku vymoci?

ODPOVĚĎ:
Pokud chcete nárokovat vyplacení úroků z jistoty a pronajímatel to odmítá, pak se můžete svého práva domáhat žalobou na vydání bezdůvodného obohacení.  


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vymáhání úroku z kauce, jistoty nájmu nájemníkem po pronajímateli - postup