Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme SVJ o 4 bytových jednotkách a jednou společnou zahradou. Dva byty dole mají přímý vstup na zahradu, ostatní dva po schodech. A tyto dva spodní byty si chtějí oplotit společný kus zahrady tak, jak jim to vyhovuje. Jednomu bytu, lidé tam bydlí v pronájmu, jsme oplocení povolili z důvodu, že mají malé dítě a my máme všichni psi.

Oplocení je povoleno dočasně a pouze ústně. Druhý byt, který se rekonstruuje a byl prodán novým majitelům, tak ti požadují také oplocení a tím větší zásah do zahrady. Chtějí si tam vysázet stromy, keře apod. Je rozparcelování zahrady z právního hlediska možné? Mohou si spolumajitelé pozemku v rámci SVJ dělat co chtějí? Např. udělat si prostor pro své vlastní sezení apod. Nikde totiž není psáno, jaký kousek zahrady k danému bytu patří. Domnívám se, že jde o "ideální spoluvlastnictví" v rámci SVJ, tzn. všechno je všech a ne tento metr čtverečný paní Novákové a tento paní Kratochvílové. Děkuji Vám za odpověď. Daniela.

 

ODPOVĚĎ:
Rozdělit si nemovitost (tím je ve vašem případě myšlena zahrada) lze jen za souhlasu všech spoluvlastníků, jinak má k tomuto pozemku každý z vás ideální díl. Tudíž to, že jste dočasně povolili jednomu oplotit si část pozemku neznamená, že na totéž vzniká právní nárok i dalším. Máte tudíž právo s dalším oplocením nesouhlasit a stejně tak i nesouhlasit s výsadbou stromů, keřů apod. Veškerá nakládání s pozemkem tak spočívají v společné dohodě všech členů SVJ. K tomu viz § 1160 občanského zákoníku: (1) Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. (2) Společnými jsou vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu. To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.