Počet stránek ve webu: 40.375

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zdědili jsme chalupu a pozemky po strýci. Jsme nyní čtyři vlastníci (neteře a synovci zesnulého strýce). Chtěli bychom prodat pozemek - travní porost. Tento pozemek náš strýc pronajímal místnímu hospodáři. Měl sepsanou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. V této smlouvě je uvedeno, že lze nájemní smlouvu písemně vypovědět ve lhůtě dle platného zákona.

Jak máme postupovat? Je tato smlouva platná, když pronajímatel zemřel a pozemek byl na nás notářsky převeden v červnu 2019? Popřípadě co by měla vše obsahovat výpověď z nájmu z naší strany? Jak dlouhá je výpovědní lhůta? Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Viola

 

ODPOVĚĎ:
To, že je pozemek v nájmu, není překážkou prodeje pozemku. Dědictvím jste vstoupili do všech práv a povinností předchozího pronajímatele a i v případě ukončení nájmu musíte vycházet z ustanovení nájemní smlouvy. Pokud pozemek prodáte, pak nový vlastník opět vstupuje do všech práv a povinností pronajímatele z nájemní smlouvy. Pokud není ve smlouvě konkrétněji uvedeno, jakým způsobem a v jaké lhůtě ji lze ukončit, pak se budete řídit ustanovením o skončení nájmu dle zákona platného v době, kdy byla uzavřena, pravděpodobně půjde v tomto případě o starý občanský zákoník. Zde byste tedy využili ust. § 677 starého OZ, který uvádí, že "Nájemní smlouvu lze vypovědět při nájmech pozemků patřících do zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního fondu v jednoroční lhůtě, a to ke dni 1. října běžného roku; při nájmech jiných nemovitostí v tříměsíční lhůtě, při nájmu movitých věcí v jednoměsíční lhůtě." Text výpovědi stačí jednoduchý, pouze uvést, že nájem založený smlouvou ze dne...  vypovídáte a výpovědní lhůta končí dne.