Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dovoluji si Vás požádat o radu ve věci porušování domovního řádu ve vazbě na družstení stanovy. V krátkosti - náš syn je po psychické stránce velmi nemocný (nutkavě vydává zvuky - tiky), léčí se a je možné družstvu doložit posudky. Bohužel pod námi je soused, který pro tuto nemoc nemá pochopení a dělá nám problémy a hlavně - syna provokuje (např. nepříliš hlasitým ťukáním do stropu) na které syn vzhledem k nemoci reaguje příliš hlasitě a to už slyší i ostatní nájemníci.

Situace dospěla tak daleko, že někteří nájemníci podali na družstvo stížnost vůči našemu nemocnému synovi. Družstvo nám zaslalo výzvu k porušování domovního řádu a v krajním případě hrozí i vyloučením z družstva. Můj dotaz na Vás směřuje k následujícímu: Potřeboval bych nějakou reakci, případně § zákona (občanského zákoníku), kde je např. uvedeno, že vzhledem k dobrým mravům je nemorální, když  zdravý  jedinec (soused) záměrně provokuje nemocného člověka. Sousedovi jsme to několikrát vysvětlovali, že syn je nemocný. A hlavně, jak se můžeme bránit tím, že nám družstvo vyhrožuje vyloučením z družstva. Je možné, že bychom v tomto případě mohli přijít i o byt??? - Jedná se o družstevní vlastnictví. Také mě napadlo, jak může nemocný člověk dodržovat nějaké stanovy, když stanovy jsou určeny pro zdravé jedince. - nejedná se o záměrnou provokaci. Pouze z naší strany jde o reakce nemocného člověka na záměrně vyvolávané podněty zdravým jedincem.
Děkuji za jakoukoliv radu.
S pozdravem, Přikryl.

 

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
konkrétní ustanovení, které by říkalo, že je proti dobrým mravům provokovat duševně nemocného člověka nikde nenajdete, může se však jednat o přestupek proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 3. či 4. či odst. 3 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích (níže citace předpisu).  
Pokud jde o dodržování stanov, pak je samozřejmě člen družstva povinen zajistit jejich dodržování všemi členy domácnosti bez ohledu na to, zda jsou porušovány úmyslně či nikoliv. V případě duševně nemocného člena domácnosti by však jistě Vaše vyloučení z družstva odporovalo dobrým mravům (vizte § 2 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník), a proti takovému vyloučení byste se mohl bránit soudně.
Doporučuji Vám tedy podat na místní obecní úřad podnět k prošetření přestupku proti občanskému soužití. Bylo by však velmi vhodné mít důkaz a sousedově provokacích (nejlépe zvukové či obrazové nahrávky), jinak v řízení proti sobě bude stát jen tvrzení proti tvrzení a přestupek nebude potrestán. Projednání přestupku pak je vhodné také z hlediska jednání s bytovým družstvem, kdy budete mít podklad, že chování souseda bylo minimálně přestupkově šetřeno, pokud nebude potrestáno.

Citace zákona o přestupcích:
§ 7
Přestupky proti občanskému soužití
(1)   Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí,
b)   jinému ublíží na zdraví, nebo
c)   úmyslně naruší občanské soužití tak, že

1.   jinému vyhrožuje újmou na zdraví,
2.   jiného nepravdivě obviní z přestupku,
3.   se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo
4.   se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.
(3)   Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
...

b)   způsobí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, věk, zdravotní postižení, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho rodinný stav.

(4)   Za přestupek lze uložit pokutu do
….
b)   20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3.
(5)   Je-li přestupek podle odstavců 1 až 3 spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do
….
b)   30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3.
(6)   Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit omezující opatření. Dopustí-li se přestupku podle odstavce 3 fyzická osoba, lze jí uložit omezující opatření.
….


Citace § 2 občanského zákoníku:
(3)   Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem