Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně nájemního bydlení. V květnu 2019 jsme uzavřeli nájemní smlouvu s tím, že bydlet potřebujeme sice až od 1.7.2019, ale abychom si byt "podrželi", dohodli jsme se s pronajímatelem, že květen a červen 2019, kdy námi nebude byt plně využíván, budeme platit snížené nájemné. Pronajímatel tuto dobu využil na úpravu nedostatků, na kterých jsme se dohodli.

V dětském pokoji si prozatím ponechal piano, protože pán, který ho měl opravovat, neměl momentálně (tehdy v květnu 2019) místo. Nyní jsme do bytu nestěhovali všechny své věci a chtěli bychom položit koberce, abychom mohli rozestavět skříně a postele a vybalit si, ale pronajímatel piano stále nechce odvézt (věděl, že stěhovat se budeme poslední týden v červnu 2019). Jsme zoufalí, protože nemůžeme s dětmi bydlet mezi nevybaleným nábytkem a krabicemi a pod těžké piano koberec nedáme. Piano nám překáží. Co můžeme dělat? Když zaplatíme stěhovací firmu, aby piano snesla 4 patra do našeho sklepa, kdo uhradí náklady? Nebo můžeme pronajímateli "hrozit" tím, že nebudeme hradit nájemné, dokud piano neodstraní? Byt je pro nás takto v podstatě k neužívání.
Děkuji. Marta

 

ODPOVĚĎ:
Pokud v rámci pronájmu máte ze strany pronajímatele nějakou (nějaké) překážky, pak tento porušil ustanovení § 2205 občanského zákoníku. Proto můžete postupovat dle § 2208 téhož zákona, kde se vysloveně říká, že:
(1) Oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci, kterou má pronajímatel odstranit, a neodstraní-li pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, takže nájemce může věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo může provést opravu také sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má nájemce právo na prominutí nájemného nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby.
(2) Nájemce má právo započíst si to, co může podle odstavce 1 žádat od pronajímatele, až do výše nájemného za jeden měsíc; je-li doba nájmu kratší, až do výše nájemného.
(3) Neuplatní-li nájemce právo podle odstavce 1 do šesti měsíců ode dne, kdy vadu zjistil nebo mohl zjistit, soud mu je nepřizná, namítne-li pronajímatel jeho opožděné uplatnění.
Z výše uvedeného tedy platí, že poté, co jste se svou žádostí u pronajímatele neuspěli, máte nárok nechat na náklady pronajímatele piáno odstěhovat.