Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme v bytě nájemníky (matka, přítel, 3 děti starší tří let), kteří nám podepsali dohodu o ukončení nájmu k 31.5.2019, ale k tomuto datumu byt neopustili a nepředali nám klíče. Navíc nám dluží nájemné za dva měsíce. Po poradách s právníky a pročtení internetu je mi asi jasné, jaký je zákonem daný postup - podat žalobu o vyklizení a čekat měsíce či roky na soudní příkaz.

Žádost o předběžné opatření, která by vyklizení mohla značně urychlit, bude s největší pravděpodobností zamítnuta.
Tudíž zbývá pouze cesta vyklizení bytu svépomocí.
Máme nabídku od jisté firmy, která spočívá v následujícím postupu:
Nejprve s jedním jejich člověkem sepíšeme novou nájemní smlouvu (zároveň s ní i její okamžité ukončení).
Tento člověk se poté dostaví se svou "ochrankou" k bytu a bude se domáhat vstupu, který mu bude odmítnut ze strany stávajících nájemníků.
Dojde k přivolání policie, která by údajně měla na základě této nové platné nájemní smlouvy umožnit novému nájemníkovi vstup do bytu, jelikož stávající nájemníci nevpuštěním porušují jeho domovní svobodu.
Pokud stávající nájemníci nebudou chtít odejít dobrovolně, budou prý vyvedeni policií, v žádném případě prý násilně novým nájemcem (to nám alespoň tvrdí společnost). Poté dojde k výměně zámků a vynesení věcí před dům. Celá akce má být natáčena na kameru.
Řekněme, že tato akce proběhne, jak je výše popsáno.
Můj dotaz nyní zní, pokud budu předpokládat, že dojde ze strany stávajících nájemníků k soudní žalobě, koho můžou za tuto akci žalovat? Mě, jako majitele bytu, nebo "nového nájemníka", který se takto domůže vstupu do bytu? Já pouze podepíši novou nájemní smlouvu a budu pouze "překvapeně" přihlížet celé akci v rámci předání bytu. Je to stále z mé strany trestný čin?
Dále vím, že za omezování domovní svobody hrozí dle zákona odnětí svobody na 0,5 - 3 roky, jestli si správně pamatuji. Je tato sazba v takovémto případě opravdu reálná, byť její spodní hranice, nebo je spíše pravděpodobný pouze podmínečný trest či peněžní pokuta, pokud vůbec?
A poslední otázka, když tyto neplatící nájemníky odpojím od el. energie, jelikož mi neplatí a já hradím zálohy, opět se dopouštím trestného činu. To vím. Opět mi jde o to, jak vážný je reálně tento trestný čin a jaký lze očekávat trest u soudu, pokud by došlo k žalobě?
Ještě jednou opakuji, nejde mi o vypsání trestních sazeb dle zákona, to si zvládnu dohledat. Jde mi spíše o Váš názor, ideálně podložený zkušenostmi z podobných případu, jaké sazby či tresty reálně hrozí. Chápu, že za to nemůžete dát ruku do ohně, neočekávám, že mi napíšete "určitě za to hrozí pouze podmínka" apod. Jde mi opravdu hlavně o názor z praxe, který se nejsem schopný nikde dočíst.
Předem Vám mnohokrát děkuji za odpovědi! Doufám, že jsou mé dotazy stále v mezích této právní poradny.
Děkuji, Svatopluk

 

ODPOVĚĎ:
V daném případě Vám nic nebrání uzavřít novou nájemní smlouvu. Naznačený postup od společnosti, která se Vám nabízí, je reálný až potud, že se nový nájemce může do bytu nastěhovat. Ale následný postup dle mého názoru reálný není, neboť policie nebude nikoho vyvádět bez soudního rozhodnutí. Nevyvede tedy stávající nájemníky ani jim nevystěhuje věci. Jednoduše řečeno starý a nový nájemce se budou muset v bytě nějak popasovat. Vy tím žádný trestný čin nepácháte a neviděla bych v tom žádné riziko postižitelné trestním právem. Stejně tak není trestním právem postižitelné odpojení od energií. Nájemci se bezdůvodně obohacují, nájemní smlouva jim skončila, takže pro Vás neplatí žádné povinnosti pronajímatele dle nájemní smlouvy. Dle mého názoru Vám v odpojení energií nic nebrání a nemusíte se bát trestněprávního postihu.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vyplacení neplatícího nájemníka svépomoci - lze to?
  • Odpojení elektřiny neplatícímu nájemníkovi - může to pronajímatel udělat?
  • Odpojení energicí neplatícímu nájemci - je to právo pronajímatele?