Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítelkyně má pronajatý byt od 1.6.2015 a do dnešního dne (10.6.2019) jí nebylo pronajímatelem předáno řádné vyúčtování služeb (měsíční záloha na vodu) a dle zákona by chtěla uplatnit pokutu za prodlení ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení. Pronajímatel neurčil začátek zúčtovacího období a v nájemní smlouvě je uvedeno "Vyúčtování těchto záloh provede pronajímatel nejméně jednou ročně, a to podle skutečné potřeby poskytovaných služeb ze strany nájemce."

K jakému dni se dostal pronajímatel do prodlení za neposkytnuté vyúčtování služeb, když není určeno zúčtovací období? Není můj nárok na pokutu z prodlení za neposkytnutí řádného vyúčtování služeb za rok 2015 promlčený? Děkuji, Roman.

 

ODPOVĚĎ:
Dle § 8 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. (zákon o službách), „je poskytovatel služby povinen do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby…“. Z uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že pronajímatel byl povinen poskytnout vyúčtování služeb vždy do 31. května následujícího roku. Od 1. června je v prodlení a od tohoto data lze požadovat předmětnou pokutu dle § 13 téhož zákona. Pokuta za prodlení s poskytnutím vyúčtování za rok 2015 je však již vzhledem k obecné tříleté promlčecí lhůtě již promlčena. Promlčení znamená, že pokutu vymáhat lze, pokud však pronajímatel u soudu namítne její promlčení, soud návrh v tomto rozsahu zamítne.