Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme v nájmu od roku 2016, platíme zálohy za vodu, plyn, elektřinu. Za rok 2016 jsme vyúčtovali pouze plyn, jelikož tam byl velký nedoplatek, který majitelka nechtěla platit sama. Za elektřinu jsme nedostali vyúčtování vůbec, fakturu za vodu jsme dostali náhodou v roce 2018. Vyúčtování za vodu a elektřinu pro rok 2016 žádné.

Rok 2017 - faktury jsme dostali, jelikož se začly opět řešit nějaké nedoplatky a přeplatky na fakturách, ale fakticky jsme žádné řádné vyúčtování nedostali. Proběhlo pár emailů bez toho, aniž by nám vystavila řádné vyúčtování.
Rok 2018 - vyúčtování nám zaslala, s ním nesouhlasíme, ptali jsme se, kde k těm číslům přišla, ale v zásadě se nijak nevyjádřila, poslala, ale zálohu přeplatků.
Můj dotaz zní: máme právo na sankce spojené s neposkytnutím vyúčtování služeb, spojených s nájmem bytových prostor? Tuším, že může dát nájemník pronajímateli "pokutu" za každý den prodlení, kdy pronajímatel nevyhotovil vyúčtování služeb.
Lze to i bez předchozího vyzvání? (tzn. musí si automaticky pronajímatel hlídat tyto lhůty) nebo neupozornění nájemníkam na povinnosti pronajímatele hraje nějakou roli? Vyúčtování snad má předložit bez vyzvání.
Děkuji, Bedřiška

 

ODPOVĚĎ:
Pronajímatel je povinen vyúčtování předložit nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období. je to jeho povinnost a pokud tak nečiní, máte Vy jako nájemník právo i bez předchozí výzvy požadovat sankci, tedy pokutu za každý den prodlení, a to 50 Kč za den - toto je upraveno zákonem č. 67/2013 Sb. , kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb. („zákon o službách“), konkrétně v § 13.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nevyúčtování záloh za energie pronajímatelem - jak postupovat dál?