Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Obracím se na Vás s laskavou žádostí o posouzení nároku na zvýšení nájemného o 53,04 %, z částky 10 703 Kč na 16 380 Kč. Pronajímatel se odvolává na "§ 3074 odst. 2 ve spojení s ust. § 2249 odst. 3" a řekl bych, že až zastrašuje tím, že cena obvyklá v místě a čase je 18 700 Kč, a právě až do výše této částky by případný soud rozhodl. Bohužel, nedokážu sám posoudit, zda se na uvedenou Nájemní smlouvu vztahuje výjimka, na kterou se pronajímatel odvolává a která umožňuje pronajímateli zvýšit nájem o více než 20 % za 3 roky. V příloze zasílám původní Nájemní smlouvu, Evidenční list pro výpočet nájmu dle zákona č. 150/2009 Sb. a také Návrh na zvýšení nájemného. Děkuji, Břetislav

ODPOVĚĎ:
Na pronajímatele se žádná výjimka nevztahuje a je povinen řídit se občanským zákoníkem.

V přiložené smlouvě žádné ujednání o zvyšování nájmu nemáte, proto je třeba řídit se zcela zákonem a nezvyšovat nájem více, než nad zákonnou hranici. Jste tedy v situaci, že nemusíte na zvýšení nájmu nijak reagovat, plaťte nájem dle dosavadního ujednání a pokud bude chtít pronajímatel nájemné zvýšit, musí k soudu podat žalobu o určení výše nájemného.