Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

29.4.2019 jsme předali byt. V předávacím protokolu je napsáno, že byt byl předán v pořádku. Na začátku nájemního vztahu jsme složili kauci 14.500 ve smlouvě je dodatek – “Kauci se pronajímatel zavazuje vrátit nájemci po ukončení nájemního vztahu a po předání předmětu nájmu. V případě, že ale vznikne dluh na nájemném poplatcích za energie a služby, příp. škoda na majetku, náhrada škody bude kompenzována složenou kaucí (jistinou).

Kauce nebude úročena. Celkové vyúčtování při ukončení pronájmu bude provedeno a vyúčtováno do 30 dnů od předání bytu. “
Co dělat pokud do 30 dnů neobdržím peníze na účtě? Jaké kroky mám (mohu) podniknout? Pronajímatelé ústně tvrdí že to do 30 ti dnů nestihnou. A ještě - pokud je v předávacím protokolu napsáno, že byt byl předán v pořádku, mohou pronajímatelé dodatečně něco strhnout z kauce?
Opravdu je smluvní ujednání, že kauce se neúročí platné? Neupravuje to Občanský zákoník a není v něm úročení uzákoněno?
Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Pokud je v předávacím protokolu uvedeno, že byt byl předán bez závad, nesmí Vám pronajímatel žádnou částku strhnout. Pouze pokud by byly nějaké nedoplatky na službách, které by Vám řádně zdokladoval, může si z kauce nedoplatek strhnout. Pokud by kauci pronajímatel neuhradil v řádném termínu, můžete se obrátit s žalobou o zaplacení dlužné částky na soud. Úroky z jistoty (kauce) jsou zakotveny v zákoně v § 2254 odst. 2, kde je uvedeno, že "Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby. "

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vymáhání kauce, jistoty nájmu pronajímatelem - nájemník, nájemce nezaplatil kauci pronajímateli řádně a včas