Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla jsem uzavřenou smlouvu na pronájem bytu na 1 rok (1.10.2016 - 30.9.2017) a následně dodatkem ke smlouvě prodloužený nájem bytu o další rok tj. do 30.9.2018. Pronajímatelka mě ke dni skončení nájemní smlouvy nekontaktovala a dále mě nechala bydlet v dotčeném bytě. Nyní mě řekla, že mám byt vyklidit a to do 28.4.2019 což jsem tedy udělala. Ona mi nyní odmítá vyplatit vratnou kauci včetně všech přeplatků za služby a tvrdí, že jsem bydlela 7 měsíců na černo.

Měla jsem za to že když mě tam nechala dále bydlet byla smlouva prodloužena automaticky a neřešila jsem to. Můžete mi prosím říci zda z paní pronajímatelky mohu nějakým způsobem dostat vratnou kauci včetně přeplatků za služby nebo jak mám dále pokračovat? Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Pokud jste v bytě dále bydlela a hradila nájem i zálohy na služby, není pronajímatelka oprávněna si cokoliv nechávat a z její strany se jedná o bezdůvodné obohacení. Doporučuji tedy pronajímatelku písemně vyzvat k vrácení financí a pokud tak neučiní, obraťte se na soud s žalobou o zaplacení dlužné částky.