Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Skončení nájmu a úhrada poškozené věci: vypořádání se s pronajímatelem po skončení nájmu ke dni 30.4.2019. Předmětem sporu je platba, náhrada za plastovou vanu. V okolí výpusti se objevila trhlina, která vyústila v díru o průměru cca 1 cm. O dané věci jsme neprodleně (15.3.2018), informovali pronajímatelku. Manžel situaci vyřešil zatmelením díry opravnou sadou se slovy, že už má něco za sebou. Kromě let se střídali i nájemníci. Dle mého může být i výrobní vada, degradace materiálu.

Rozhodně si nejsem vědom nějakého špatného užívání vany.
1.1.2019 proběhl převod bytu na nového majitele. Byla ukončena smlouva, sepsána dohoda o skončení nájmu. Nebyl vyhotoven předávací protokol, s tím, že se to dle původní majitelky nemusí, ačkoli v dohodě o skončení nájmu bylo uvedeno, že se v den předání bytu vyhotoví -
"O předání pronajatých prostor sepíší účastníci této dohody zápis - předávací protokol, v němž zejména pronajímatel potvrdí řádné převzetí předmětu nájmu a stav měřidel energií".
S novou majitelkou byla uzavřena nová nájemní smlouva do 30.4.2019.
Nová majitelka nebyla zřejmě se závadou vany obeznámena. Dle mého pojetí kupovala byt s vadou, o které nebyla informována.
Těsně před předáním bytu (30.4.2019) se zatmelení vany znovu "vydrolilo".
Na předání bytu dorazili společně stará i nová majitelka a stará majitelka kontrolovala zda se na bytě během mého užívání projevily nějaké závady.
Při kontrole vany argumentovala stářím vany ("není tak vysoké"), špatným zacházením ("mechanické poškození nebo lití kyseliny do vany").
Dle mých úsudků má vana cca 15 let, minimálně 10 let. Dle staré majitelky méně. Údajně není schopna doložit z důvodu stěhování a nemožnosti tak dohledat v krabicích účtenku za vanu. Ta byla dávána v době rekonstrukce jádra - dle dřívějšího vyjádření toto probíhalo 2004.
V důsledku tlaku dvou dam jsem podlehl a podepsal v předávacím protokolu následující: "Zjištěné vady a jejich odstranění - výměna vany + práce", "tato oprava bude hrazena z akontace".
Zde vyvstává řada otázek:
1) Je správně použit termín "akontace, " když v nájemní smlouvě se operuje s termínem kauce? Není v této situaci podepsán nesmysl? Kauce neboli jistota nájmu činí 8 000 Kč.
2) Jak moc komplikuje podpis situaci a je možné s tím z hlediska práva něco dělat?
3) Jsem povinen něco uhradit? (náhradu za vanu, práce související s výměnou, projevené "vícepráce" - úprava rozvodů vody, zadnických a obkladačských prací, .)
4) v případě, že bude nutné něco hradit, do jaké výše? Kdo hradí zbytek?
5) novou majitelkou bylo oznámeno, že v případě pokud se na náhradě nedomluvíme, požádá starou majitelku o pozdržení výplaty přeplatku (případně o proplacení) z vyúčtování za užívání bytu a služeb za rok 2018, které v měsíci květnu pravidelně chodí na adresu staré majitelky. Jak se tomuto bránit?
6) je právně správné novou majitelkou využít kauci, 8 000, - Kč, na náhradu škody. A v případě převýšení nákladů požadovat doplatek?
7) předcházím situaci a zeptám se, zda má nová majitelka nárok na "zabavení" přeplatků z vyúčtování za užívání bytu a služeb za 1.1. - 30.4. 2019, nebo je povinna adekvátní část přeplatku za čtyři měsíce placení záloh vyplatit? Děkuji, Zdeněk

 

 

ODPOVĚĎ:
Je třeba předně uvést, že největším pochybením bylo, že jste podepsal souhlas výměny a opravy vany z jistoty. Není to vůbec Vaše povinnost jako nájemce, to je záležitost pronajímatele a předchozí a nová majitelka si tuto měly ošetřit mezi sebou, nová majitelka měla např. právo žádat o slevu z kupní ceny bytu, apod...Bohužel tím, že jste podepsal náklady, byť s termínem akontace, na situaci to nic nemění a tím jste stvrdil svůj souhlas s tím, že oprava bude stržena z kauce. Náklady mimo kauci (správně řečeno slovy zákona jistotu), není majitelka oprávněna požadovat, muselo by být prokázáno, že vana byla zničena pouze Vaším jednáním, že nebyla tak stará, atd. Nová majitelka není oprávněna zadržovat přeplatek na službách, pokud by tak učinila, jste oprávněni požadovat mimo vrácení přeplatku 50 Kč za každý den prodlení s vrácením přeplatku. Přeplatek vrátit musí, bez ohledu na situaci s vanou. Jistotu je oprávněna použít na opravu vany právě s ohledem na Vaše svolení v předávacím protokolu.